Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Przewodnik po Horodyszczu

Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno 1909, s. 74.

Przewodnik po Horodyszczu
Chaty wiejskie w Horodyszczu, ok. 1936, fot. Henryk Poddębski, zbiory Biblioteki Narodowej - www.polona.pl

Horodyszcze, miasto i dobra w powiecie nowogródzkim, guberni mińskiej, o milę od Zaosia, miejsca urodzenia (?) Adama Mickiewicza, 4 mile od Nowogródka i 6 mil od Nieświeża. Majętność do roku 1831 była własnością hrabiego Ludwika Paca, ostatniego potomka tej rodziny. Piękna i żyzna okolica, nad rzeką Serweczem. Był tu niegdyś parafjalny kościół murowany, zabrany w roku 1834 na cerkiew, obok tego druga cerkiew, przerobiona z niegdyś unickiej. Miasteczko na górze, dwór z pięknym parkiem za rzeką, w parku stawy niegdyś, kanały i młyny. O pół wiorsty za miastem jest miejscowość, zwana Horodok, wysoka góra sypana śród nizin oczywiście tak zwane sławiańskie niegdyś horodyszcze. Miasteczko dziś rządowe. Ma zarządy: gminny i policyjny, szkółkę wiejską, szpital i przeszło tysiąc mieszkańców. 

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe