Маршруты по штетлам. Объекты еврейского культурного наследия в трансграничном туризме

Маршруты по штетлам. Объекты еврейского культурного наследия в трансграничном туризме

Театр NN

Prezentacja projektu podczas Festiwal Pardes w Kazimierzu Dolnym

"Shtetl Routes. Podróże szlakiem żydowskich miasteczek na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy"
 
Kazimierz Dolny - Festiwal Pardes - Spotkania z Kultura Żydowską
Синагога в городе Казимеж-Дольны
Синагога в городе Казимеж-Дольны (Фотограф: Вейман, Виолетта)
Prezentacja transgranicznego projektu turystycznego realizowanego przez lubelski Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".
 
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane opowieści, fotografie i modele multimedialne pokazujące dziedzictwo kulturowe wybranych sztetli położonych po obu stronach etnograficznej granicy "gefilte fisz" - tej północnej, białoruskiej, gdzie tradycyjną faszerowaną rybę jadło się na słono, i południowej, gdzie przyrządzano ją na słodko, z rodzynkami

Новости

Фотографии

Рекомендуемое