Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

NN Theatre

Bełz w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Bełz w czasie wojny

W Bełzu przed odwrotem był pogrom i prawie całe miasteczko spłonęło. Wywieziono z miasta prawie wszystko, co się tylko dało, a szczególnie miedź. Ze starej synagogi zdarto całkowicie cztery miedziane kopuły. Pojechałem z pielęgniarkami i sanitariuszami na folwark. Był duży i bogaty, ale uległ spaleniu, tak że oddział musiał urządzić miejsca do spania w stajni, która ocalała.

Map

Recommended

Photos