Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

NN Theatre

Bolechov, Bolechów, Bolechiv

Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiewaniu sześciorga spośród sześciu milionów, Wołowiec 2008, s. 60-61.

Bolechov, Bolechów, Bolechiv

Mnie samemu (mój dziadek) szczególnie lubił opowiadać o mieście, w którym się urodził i w którym jego rodzina, rodzina dobrze prosperujących rzeźników, a później eksporterów mięsa, mieszkała „od - mawiał, odchrząkując po swojemu i spoglądając dużymi okrągłymi oczami, jak u dziecka, zza szkieł w staroświeckich czarnych plastikowych oprawkach - od kiedy istniał Bolechów". Wymawiał nazwę miasteczka BA-lej-chaw, umieszczając „l" nisko w gardle, w tym samym miejscu, gdzie swoje wypieszczone „ch", jak to czynią ludzie stamtąd; a wymowa ta, jak się później dowiedziałem, była starą wymową pochodzącą z jidysz. Pisownia również ulegała zmianom: Bolechov pod rządami niemieckojęzycznych Austriaków, Bolechów, gdy był w granicach Polski, Bolechow w latach władzy sowieckiej i w końcu Bolechiv pod rządami Ukraińców, którym zawsze zależało na tym mieście, więc teraz je mają. Jest taki dowcip, który lubią opowiadać mieszkańcy tamtej części Europy Wschodniej, gdy chcą zażartować i wyjaśnić przyczynę aż tylu zmian wymowy i pisowni - dowcip o człowieku urodzonym w Austrii, który chodził do szkoły w Polsce, wziął ślub w Niemczech, miał dzieci w Związku radzieckim, a umarł na Ukrainie.  „A przez całe życie - nie wyjeżdżał ze swojej wioski!".

Map

Recommended

Photos