Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

NN Theatre

C. Becker, S.O.S!, Trunkler maluje...

C. Becker, S.O.S!, Trunkler maluje..., „Nasz Przegląd” 8.08.1937, nr 228, s. 9

C. Becker, S.O.S!, Trunkler maluje...

Stoi nad rzeką – utytłany cały – i wymachuje pędzlem i krzyczy do każdego intruza „Ani kroku […] To

mój widok! Ja go znalazłem! Nikomu nie pozwolę tu malować!” […] przy stoliku artystów wrzało jak

w ulu. Wysoki malarz w białej krymce biadał z rosyjska: „Podumatjie! Taki porządnyj człowiek! Taki

bliestaszczyj jurnalist. Biednyj! – Chyba mu się to od gorąca rzuciło na mózg”. – „A ja zawsze

wiedziałem, że on źle skończy” złośliwie uśmiechał się ogorzały malarz K... […] Siwy, brodaty malarz

miał inna diagnozę. - „To klimat Kazimierza mu zaszkodził, zawsze mówiłem, ze z Kazimierzem nie ma

żartów. Miazmaty «malarii» leżą tu w samym powietrzu. Odporniejsi od niego po tygodniu sięgali za

pędzel...”

Map

Recommended

Photos

Recommended