Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

NN Theatre
Łęczna - The Card of National Heritage

Łęczna - The Card of National Heritage

Łęczna, miasto powiatowe, położona jest około 30 km na pn.-wsch. od Lublina, na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego, na cyplu płaskowyżu pomiędzy rzeką Wieprz i jej dopływem – niewielką rzeczką Świnką, po wschodniej stronie Wieprza. Współcześnie miasto liczy 20 tys. mieszkańców. Przechodząca przez miasto szosa nr 82 (Lublin – Włodawa) to stary trakt na Ruś i Litwę. Dolina Wieprza w okolicy Łęcznej jest fragmentem Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.

Read more

Tailors, shoemakers and locksmiths

Tailors, shoemakers and locksmiths

E. Fryś-Pietraszkowa, „Udział rzemieślników żydowskich w kulturze wsi. Materiały”, Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1989 t.43 z.1-2. Translation by Wojciech Szwedowski.

Read more

News

Recommended

Photos

Other Media

Recommended