Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism in borderland of Poland, Belarus and Ukraine

 

NN Theatre

Legenda o pomniku w Tykocinie

Alter Lipszyc, Legenda o pomniku w Tykocinie„Sefer Tiktin”, Tel-Aviv 1959, str. 137-141.

Legenda o pomniku w Tykocinie

Tykocin znany był ze swego znaczenia strategicznego z powodu rzeki Narwi, która przezeń przepływa. Tak stało się przed paroma wiekami, w czasie gdy Polska była jeszcze silnym mocarstwem i prowadziła wojnę ze Szwecją. W Tykocinie doszło do rozstrzygającej bitwy pod dowództwem hetmana Czarnieckiego i na placu rynkowym Tykocina, na miejscu gdzie poległ i został tam pochowany, a na jego grobie postawiono pomnik nazywany dziś „Sore Zejde”.(w jidysz „dziadek władcy” – czyli Jana Klemensa Branickiego, właściciela Tykocina w XVIII w.).

Map

Recommended

Photos

Recommended

Keywords