Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Historyczne miasta i miasteczka w 3D - wirtualna podróż przez Zapomniany Kontynent.

Aplikacja z 15 cyfrowymi modelami 3d historycznych miast pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

Historyczne miasta i miasteczka w 3D - wirtualna podróż przez Zapomniany Kontynent.

Pobierz wersję desktopową >>

 

Wydawca i partner wiodący projektu:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, Polska)
ul.Grodzka 21, 20-112 Lublin

 

Design i opracowanie graficzne:

Poligon Studio - Robert Miedziocha, Wojciech Miedziocha (całokształt aplikacji, modele miast z Polski i Ukrainy, Synagogi drewniane),

Pavel Sanko, Konstantin Zobnin (modele miast z Białorusi)

Programowanie i opracowanie techniczne:

Mutated Byte – Kamil Pręciuk

Opracowanie merytoryczne:

Zespół projektu Shtetl Routes (koordynacja – Emil Majuk)

 

Partnerzy projektu:

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Grodno, Białoruś)

Nowogródzkie Muzeum Historyczno-Etnograficzne (Nowogródek, Białoruś)

Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Jaremcze, Ukraina)

Rówieńskie Centrum Badań Marketingowych (Równe, Ukraina)

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej”. 

Wydanie przygotowane przy wsparciu Unii Europejskiej. Treść wydania jest kwestią wyłącznej odpowiedzialności wydawcy i nie może być uważana za taką, która  odzwierciedla pozycję Unii Europejskiej.