Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Aron z Karolina

Aron z Karolina, [w:] M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 1986, s. 160-161.

Aron z Karolina
Panorama Pińska, ulica Brzeska, 1918-1939, zbiory Biblioteki Narodowej - www.polona.pl

Nic

Zapytano rabbiego Arona z Karolina, czego nauczył się u swojego mistrza, wielkiego Magida. Niczego - odparł. Kiedy nalegano, by to wyjaśnił, dodał: Nauczyłem się niczego. Nauczyłem się znaczenia niczego. Nauczyłem się, że jestem niczym, a przecież jestem.

Mała i wielka bojaźń

Oto co rabbi Szneur Zalman opowiedział o swoim przyjacielu, rabbim Aronie z Karolina, po jego przedwczesnej śmierci:

Jego bojaźń wobec Boga przypominała strach człowieka, który ma być rozstrzelany, stoi już pod murem, widzi lufę strzelby wycelowaną w swoje serce i patrzy prosto w nią w bojaźni i trwodze. Ale to była jego mała, codzienna bojaźń wobec Boga. Jego wielkiej bojaźni po prostu nie można opisać.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe