Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Brodzieńscy śpiewacy

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 212.

Brodzieńscy śpiewacy

(...) w zajazdach występowali niemieccy komedianci i żydowskie trupy śpiewacze, które zabawiały gości pieśniami ludowymi w jidysz. Niektóre z nich śpiewano jeszcze w XX wieku, jak choćby pieśń o Fradele i mejlechu (królu) Sobieskim:

Fradele siedzi u drzwi

I bardzo ze smutku szlocha,

Przeszedł nejlech Sobieski,

Od razu ja pokochał.

„Brodzieńscy śpiewacy”, zazwyczaj drobni żydowscy rzemieślnicy, którzy w poszukiwaniu pracy krążyli po całej Galicji i Bukowinie, byli słynni daleko poza granicami Podola; najbardziej znany z nich, Berl Broder, żył w pierwszej połowie XIX wieku.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe