Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Dawidgródek - przewodnik

biał. Давыд-Гарадок, jid. דויד הורודוק

 

Budynek szkoły żydowskiej z lat 30. XX wieku w Dawidgródku
Budynek szkoły żydowskiej z lat 30. XX wieku w Dawidgródku (Autor: Sańko, Paweł)

Gród nad Horyniem

Powstanie Dawidgródka w 1100 r. łączy się z panowaniem księcia Dawida, wnuka Jarosława Mądrego. Od imienia kniazia Dawida pochodzi nazwa miasta. Położenie miasteczka nad rzeką Horyń determinowało typ zajęć uprawianych przez mieszkańców. Zajmowali się oni handlem związanym z portem rzecznym, a także budową statków rzecznych. Po rzece Horyń i dalej po Prypeci oraz Dnieprze, do Kijowa, a przez kanał Ogińskiego na Niemen i dalej do Bałtyku, spławiano drewno, transportowano chleb, produkty rolnicze, smołę, dziegieć i inne towary. 22 stycznia 1796 r. Dawidgródkowi nadano herb odzwierciedlający najważniejsze zajęcia mieszkańców miasteczka: na czarnym tle rzeka ze złotą przystanią, bramami po obu stronach i przybijającym do brzegu złotym statkiem, załadowanym towarem związanym w trzy bele.

 

Żydzi z Dawidgródka

Żydzi pojawili się w Dawidgródku być może już w XIV–XV w. Szczególnie aktywnie osiedlali się w jego granicach w latach 1521–1551, kiedy miasteczko znajdowało się we władaniu Bony Sforzy, królowej polskiej i wielkiej księżnej litewskiej. Gmina żydowska z Dawidgródka podlegała kahałowi w Pińsku. Dokument z 1667 r. podaje, że piński kahał pobierał podatki od społeczności żydowskich, w tym Żydów z Dawidgródka. Po powstaniu Bohdana Chmielnickiego mieszkańcy miasteczka znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej, co doprowadziło do konfliktu między wspólnotami żydowskimi z Dawidgródka i Pińska, rozstrzygniętego wskutek interwencji Radziwiłłów. Dzięki ich protekcji w Dawidgródku założono odrębny kahał. Dawidgródek nie był dużym centrum rzemieślniczym, niemniej jednak w XVII w. w mieście działali rzemieślnicy reprezentujący 35 zawodów. Reforma administracyjna księcia Radziwiłła, w wyniku której wszyscy mieszkańcy miasteczka zostali zaliczeni do klasy chłopów pańszczyźnianych, nie dotknęła Żydów, pozwolono im dalej zajmować się rzemiosłem i handlem, utrzymywać sklepy, tartaki, warsztaty krawieckie i szewskie oraz łaźnię.

Bania

Rozkwit społeczności żydowskiej

 

Liczba ludności żydowskiej w Dawidgródku stale powiększała się. W 1782 r. w miasteczku była tylko jedna synagoga, w 1865 r. ich liczba wzrosła do trzech, natomiast na pocz. XX w. w Dawidgródku działało pięć, położonych niedaleko od siebie, bóżnic: Wielka synagoga, założona dzięki staraniom szklarza Pinchasa Nowika (zwana także Zimną synagogą, jid. Kalte szul), bejt ha-midrasz, który zbudował Zeew Judowicz, bejt ha-midrasz rodziny Ginsburg, bóżnica chasydów stolińskich (tzw. sztibl, od jid. izba), kierowana przez rabina Abrahama Koltona nazywanego „Malach” (hebr. anioł) i „ha-negidim” bejt ha-midrasz, w którym zbierali się zamożni mieszkańcy miasta.

Dawidgródek zamieszkiwała dynastia chasydzka będąca odgałęzieniem dynastii Kaszewka (obecnie wieś Kasziwka w obwodzie wołyńskim na Ukrainie). Założycielem dynastii był rabi Szmuel z Kaszewki, jego następcą został syn rabi Jehiel Michl z Kaszewki, jednak była to linia mało liczebna i niemal nieznana na Wołyniu. Drugim synem Szmuela z Kaszewki był rabin Zeew-Wolf Ginsburg, który założył dwór chasydzki w Dawidgródku w poł. XIX w. Po Zeewie-Wolfie dynastii przewodzili Dawid, wnuk Israel-Josef (zm. 1899), prawnuk rabin Zeew-Wolf (zm. 1921). Ostatni przedstawiciel tej dynastii Mosze-Jehoszua Ginsburg zginął w czasie Zagłady.

Mimo niewielkiej odległości Dawidgródka od Pińska chasydzi nie mieli dużego wpływu na gminę żydowską w miasteczku. Żydzi w Dawidgródku znajdowali się pod kulturowym oddziaływaniem litwaków. W wielu domach wisiał portret Eliasza ben Szlojmego Zalmana zwanego Gaonem z Wilna, który sprzeciwiał się ruchowi chasydzkiemu. Młodzi chłopcy po ukończeniu chederu kontynuowali naukę w jesziwach litwackich. Począwszy od 1917 r. w miasteczku działała także szkoła Tarbut, której wielu absolwentów wyjeżdżało do wielkich miast, aby zdobyć tam wyższe wykształcenie.

Zdobycze naukowo-techniczne końca XIX w. i pocz. XX w. wniosły duże zmiany w życie miasteczka. Miasto dotarło do lewej strony rzeki Horyń, gdzie na starorzeczu zbudowano dwa wiatraki wodne (lewobrzeże miasta do dnia dzisiejszego nazywane jest Wiatrakami). Otworzono także pracownie, w których z arkuszy blachy wyrabiano garnki, dzbanki i naczynia dla winiarni. Lokalna gorzelnia produkowała rocznie ok. 450 wiader wódki, tzw. pejsachówki.

Pojawili się pierwsi właściciele ciężarowych i osobowych statków parowych. Po rzece Horyń kursował nieduży parowiec ciężarowo-osobowy „Leontina”, wykorzystywany do dostarczania surowca z Wołynia do garbarni Finkelsztejna. Wielu mieszkańców pracowało w lokalnej stoczni, założonej w 1830 r. Ostatnim prywatnym właścicielem stoczni był Żyd Mosze Rymar. W 1939 r. po zajęciu miasta przez wojska sowieckie stocznia została odebrana właścicielowi i znacjonalizowana.

II wojna światowa i Zagłada

W przeddzień wojny w mieście mieszkało ok. 3 tys. Żydów. We wrześniu 1939 r. Dawidgródek został zajęty przez wojska sowieckie i włączony do BSRR. Od 7 lipca 1941 r. był okupowany przez wojska niemieckie. 10 sierpnia 1941 r. ok. 3 tys. mężczyzn żydowskich w wieku od 14 lat zostało rozstrzelanych na uroczysku Chinowsk-Horki (ok. 4 km od miasta). Kobiety, dzieci i starców zmuszono do przemieszczenia się piechotą i zamieszkania w przepełnionym getcie w Stolinie. Część ludzi tam zakwaterowano, część przygarnęli krewni lub znajomi. Pozostałych na pocz. 1942 r. wysłano z powrotem do Dawidgródka, gdzie na prawym brzegu rzeki Sienieżki (dopływ rzeki Horyń) wydzielono teren pod getto (między ulicami: Juchniewicza, Lermontowa, Gorkiego). Liczebność więźniów, wśród których byli także mieszkańcy wsi Olszany i Siemihościcze, wynosiła 1,2 tys. Likwidację getta przeprowadzono 10 września 1942 r. Jego mieszkańcy, głównie kobiety i dzieci, również zostali rozstrzelani na uroczysku Chinowsk. Ok. 100 Żydom z Dawidgródka udało się zbiec, część z nich przyłączyła się do partyzantów.

Naziści rozebrali domy żydowskie i synagogi, po to by z pozyskanych materiałów wybrukować drogę Dawidgródek – Łachwa (była to trasa odwrotu wojsk niemieckich).

Ślady obecności

W Dawidgródku, tak jak i w innych miasteczkach, Żydzi zazwyczaj zamieszkiwali centralną część miasta. Ich domy często łączyły w sobie pomieszczenie mieszkalne ze sklepikiem, pracownią, spichlerzem, a drzwi wychodziły na ulicę. Mieszkańcy Dawidgródka wspominają Żydów jako ludzi pracowitych, dobrych fachowców, u których wielu Białorusinów uczyło się szewskiego i fryzjerskiego fachu. W centrum miasteczka mieszkał Żyd o nazwisku Ronkin, który zajmował się wyprawianiem skóry i szył kozaki (jego dom zachował się na ul. Gorkiego 1). Murawczyk posiadał manufakturę, w jego domu przy ul. Juchniewicza 1 obecnie znajduje się biblioteka miejska. W 2005 r. na budynku biblioteki zawieszono tablicę pamiątkową. Rodzina Boruchinów posiadała młyn i tartak (obecnie w tym budynku znajduje się Rada Miasta, ul. Jarosławska 2).

Budynek synagogi, podobnie jak oba żydowskie cmentarze Dawidgródka, nie zachowały się. Synagogę zniszczono w czasie wojny, a cmentarze zmyły wody rzeki Horyń podczas wiosennych przyborów wód.

Współcześnie

Dawidgródek zamieszkuje ok. 6,5 tys. osób. Miasto jest uznawane za drugie pod względem wielkości w rejonie stolińskim. Warto stąd wyruszyć w rejs Prypecią lub w podróż po bagnach Polesia.

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Warto zobaczyć

  • Muzeum historii Dawidgródka (1908), w budynku dawnej miejskiej szkoły, ul. Jurczenko 11
  • Cerkiew św. Jerzego (1724)
  • Dawny kościół katolicki (1935–1936), ul. Łucznikowskaja
  • Cerkiew Ikony Matki Bożej Kazańskiej (1913), ul. Sawieckaja
  • Pomnik księcia Dawida (2000), ul. Sawieckaja
  • Dawny sztab polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza (1918–1931), ul. Kalinina
  • Pomnik pamięci ofiar Zagłady na uroczysku Chinowsk, autor Leonid Lewin (7 km od miasta)

Okolice

Turów (39 km): miejsce powstania Ewangelii Turowskiej – najstarszego zabytku piśmiennictwa białoruskiego (XI w.); góra zamkowa z zachowanym fragmentem parku; cerkiew Wszystkich Świętych (1810); cmentarz Boryso-Glebski w miejscu pierwszego monastyru i pochówku św. Cyryla Turowskiego; cmentarz żydowski; drewniana zabudowa; muzeum krajoznawcze

Łachwa (93 km): we wrześniu 1942 r. miało tu miejsce powstanie w getcie, prawdopodobnie pierwsze żydowskie powstanie zbrojne w czasie II wojny światowej; cmentarz żydowski; pomnik pamięci ofiar Zagłady, dawne drewniane domy żydowskie; cerkiew Narodzenia NMP (1870)

Lenin (110 km): cmentarz żydowski (XVI w.), prawdopodobnie jedyna nekropolia na świecie z zachowanymi macewami z drewna; pomnik w miejscu kaźni ok. 3 tys. Żydów

Kożangródek (134 km): zdewastowany cmentarz żydowski; pomnik upamiętniający ofiary egzekucji z 1942 r.; cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy (1818); 500-letni dąb, jedno z najstarszych drzew na Białorusi; pomnik na mogile przy drodze do Łachwy

 

Opracowanie tekstu: Margarita Korzeniewska, Tamara Vershitskaya

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe