Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Dawid Mosze z Czortkowa

Dawid Mosze z Czortkowa, [w:] M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 1986, s. 214-125.

Dawid Mosze z Czortkowa
Widok ogólny Czortkowa, fot. A. Friedrich, ok. 1910, zbiory Biblioteki Narodowej - www.polona.pl

Uczciwy sługa

Rabbi Nahum z Stepinesti powiedział pewnego razu o swoim bracie, rabbim Dawidzie Mosze z Czortkowa: Kiedy mój brat Dawid Mosze z Czortkowa otwiera Księgę Psalmów i zaczyna chwalić Pana, Bóg woła do niego: Dawidzie Mosze, mój synu, oto daję ci w ręce cały świat, czyń z nim, co chcesz! Ach, gdyby to mnie tak dano świat do rąk, wiedziałbym, co mam czynić! Ale Dawid Mosze jest tak wiernym sługą, że oddaje świat w takim samym stanie, w jakim go otrzymał.

Zwój Pięcioksięgu

Pewnego razu  miano poświęcić w bożnicy nowy zwój Pięcioksięgu. Rabbi Dawid Mosze trzymał go w rękach i cieszył się nim. Ponieważ widać było, że wielki zwój jest bardzo ciężki, jeden z chasydów podszedł do rabbiego i chciał go od niego wziąć. Kiedy już się go trzyma - rzekł rabbi - nie jest ciężki.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe