Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Delatyn w dolinie Prutu

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 97-98.

Delatyn, kościół św. Franciszka
Delatyn, kościół św. Franciszka (Autor: nieznany)

Jadąc przez zalesioną wyżynę, która stanowiła dział wód między Bystrzycą, czyli dopływem uchodzącego do Morza Czarnego Dniestru, a wpływającym do Dunaju Prutem, pociąg docierał do pierwszej w dolinie Prutu stacji - Delatyn. Przed wybudowaniem  kolei był tam tylko niepozorny ryneczek z obskurnymi drewnianymi domami i błotnistymi zaułkami, przy nim dwa żydowskie zajazdy, każdy z jednym pokojem gościnnym, oraz jedyna „atrakcja" na placu: dębowy słup, przy którym w dawniejszych czasach mocowano solidną drewnianą klatkę. Wystawiano w niej na widok publiczny, przed doprowadzeniem na szubienicę, schwytanych w górach huculskich rozbójników i brygantów - dla duchowego pokrzepienia i ku przestrodze uczciwych chrześcijan. Około 1900 roku Delatyn stał się chętnie odwiedzanym letniskiem z miłą dla oka zabudową willową i zakładem kąpieli solankowych.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe