Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Drukarnia Szai Waksa

Hanna Krall, Tam już nie ma żadnej rzeki, Kraków 1998, s. 28.

Domy drewniane w Józefowie Biłgorajskim
Domy drewniane w Józefowie Biłgorajskim (Autor: Moszyński, K.)

Obaj, i Meir Josif, i Gerszon Hennoch, publikowali swoje prace w sławnej drukarni józefowskiej.

Józefów: Szaja Waks.

Założył drukarnię. Stała się jedną z największych w Polsce. Drukowała książki, hebrajskie, żydowskie i niemieckie, i rozsyłała je po całej Europie. „Nieboszczyk ojciec mój przedstawiając mi błogie skutki pracowitości, którymi tylko ludzie niecnotliwi i z wiatru żyć lubiący gardzić mogą,poruczył mi poświęcenie się sztuce drukarskiej..." - pisał Waks do ordynata Zamoyskiego. Zwracał się do niego wiele razy. Prosił o pomoc w zwalczaniu konkurencji - i ordynat pomógł. Prosił o papier na kredyt - ordynat odmówił. Prosił o interwencję w cenzurze - ordynat starał się pomóc, ale bezskutecznie. Książki drukowane w Józefowie budziły sprzeciw i państwowej cenzury, i rabinicznej. „Bardzo drażliwymi" nazwał je cenzor w liście do Zamoyskiego. Nic dziwnego, skoro Szaja Waks publikował dzieła tak obrazoburcze, jak niecierpliwego radzyńskiego rabina o błękicie nitek...

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Wideo

Słowa kluczowe