Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Haman

E. Fryś-Pietraszkowa, „Udział rzemieślników żydowskich w kulturze wsi. Materiały”, Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1989 t.43 z.1-2. 

Haman

Konik w obrzędach ludowych nie występował tu, natomiast znany był w obrzędach żydowskich jako „haman" w jesiennych świętach przed kuczkami „purym". „Haman" jest to ktoś, kto kiedyś męczył Żydów, więc na tę pamiątkę co roku występuje przebrany „Haman", którego Żydzi biją i plują na niego. Na „Hamana" wynajmywano co roku tego samego chłopa, który występował ubrany w konika na dziurawej kołysce z wikliny, a całość przykryta jest płachtą lub kożuchem (zebrała Maria Przeździecka w 1958).

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe