Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

J.J. Trunk, Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce

J.J. Trunk, Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce, tłum. A. Clarke, Warszawa 1997, s. 191.

J.J. Trunk, Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce

Małe żydowskie miasteczko Kazimierz było miniaturowym zwierciadłem życia polskich Żydów.

Ujawniało wszystkie niuanse, jeśli chodzi o ich fizyczną i dochowa fizjonomię. Nawet krajobrazowo

należał Kazimierz do świata polskich Żydów. Przypominał kartę modlitewnika dla kobiet,

modlitewnika o błyszczących, srebrnych narożnikach lub starą grawiurę, którą dawni, anonimowy

żydowscy mistrzowie z ich wielką pobożnością wyryli na polskiej ziemi, chcąc nam plastycznie ukazać,

co oznacza Po-lin […].

 

 

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Polecane

Słowa kluczowe