Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Czortków - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Czortków - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Czortków jest położony nad brzegiem rzeki Seret na południowym Podolu. Jest miastem o znaczeniu obwodowym i siedzibą rejonu czortkowskiego w obwodzie tarnopolskim. W skład Czortkowa włączony jest przysiółek Syniakowa. Przez Czortków prowadzą drogi samochodowe Tarnopol – Czerniowce oraz Iwano-Frankiwsk – Kamieniec-Podolski.

Istnieją różne wersje pochodzenia nazwy miasta: od nazwiska magnata Czartkowskiego, od nazwy uroczyska Czarna Dolina itp. Istnieje również hipoteza wywodząca nazwę miasta od szuwaru. W okolicy Czortkowa występuje roślinność bagienna, w tym różne gatunki szuwaru, którego nazwa w lokalnych gwarach zachowała archaiczne brzmienie: „czeret”. To właśnie dlatego niektórzy badacze wywodzą nazwę miasta od nazwy szuwaru, która istniała w języku mieszkającego tu we wczesnym średniowieczu wschodniosłowiańskiego plemienia Dulebów.

W 2013 r. liczba mieszkańców Czortkowa wynosiła 29 600 osób.

Czytaj więcej

Czortków - przewodnik

Czortków - przewodnik

Czytaj więcej

Czortków nad Seretem

Czortków nad Seretem

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 198-199.

Czytaj więcej

Czortków w czasie wojny

Czortków w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Czytaj więcej

Księga Pamięci Czortkowa

Księga Pamięci Czortkowa

Sefer izkor le-hanecachat kedoszej kehilat Czortkow = Memorial book of Czortkow [Księga pamięci dla wiecznienia męczenników gminy Czortków], red. Jeszaja Austridan, Irgun Jocej Czortkow be-Israel [Ziomkostwo Czortkowa w Izraelu], Hajfa - Tel Awiw 1967, ss. 435, 36, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang., pol.)

Czytaj więcej

Szlak malarzy

Szlak malarzy

Szlak malarzy ma na celu przybliżenie bogatej i różnorodnej kultury sztetli poprzez postaci wywodzących się z nich malarzy oraz ich twórczość.

Szlak malarzy obrazuje przemiany jakie zachodziły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Dla sporej grupy malarzy pochodzenie nie było bez znaczenia i przez cały okres swojej twórczości nawiązywali do miejsc i środowisk w jakich się wychowali. Malowali oni miasteczka i zaułki żydowskich dzielnic, modlących się Żydów i inne sceny prezentujące życie społeczności żydowskiej. Nie był to jednak dominujący trend. Malarze prowadzili własnie poszukiwania artystyczne, a na wielu z nich wpływały różne europejskie style i nurty, zwłaszcza środowisko École de Paris. Większość z tej artystycznej grupy pochodziła ze sztetli, a część z nich, dzięki talentowi, ciężkiej pracy i determinacji stała się artystami światowej klasy tworzącymi środowisko artystyczne w Paryżu, Londynie czy w Nowym Jorku.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane