Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Szlak malarzy

Szlak malarzy

Szlak malarzy ma na celu przybliżenie bogatej i różnorodnej kultury sztetli poprzez postaci wywodzących się z nich malarzy oraz ich twórczość.

Szlak malarzy obrazuje przemiany jakie zachodziły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Dla sporej grupy malarzy pochodzenie nie było bez znaczenia i przez cały okres swojej twórczości nawiązywali do miejsc i środowisk w jakich się wychowali. Malowali oni miasteczka i zaułki żydowskich dzielnic, modlących się Żydów i inne sceny prezentujące życie społeczności żydowskiej. Nie był to jednak dominujący trend. Malarze prowadzili własnie poszukiwania artystyczne, a na wielu z nich wpływały różne europejskie style i nurty, zwłaszcza środowisko École de Paris. Większość z tej artystycznej grupy pochodziła ze sztetli, a część z nich, dzięki talentowi, ciężkiej pracy i determinacji stała się artystami światowej klasy tworzącymi środowisko artystyczne w Paryżu, Londynie czy w Nowym Jorku.

Czytaj więcej

Szlak żydowski w Knyszynie

Szlak żydowski w Knyszynie

„Dzielnica" żydowska

Od 1672 r. w Knyszynie, jak w wielu miastach królewskich tamtego okresu, obowiązywała zasada de non tolerandis Judaeis. Nadany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przywilej oznaczał, że Żydzi nie mogli osiedlać się na terenach miejskich. Zakaz nie obejmował jednak gruntów wyjętych spod władzy ratusza, czyli np. królewskich. Jednocześnie Żydom nie zakazywano handlować w mieście towarami małych wartości. Te okoliczności sprawiły, że społeczność starozakonnych w Knyszynie powiększała się. Swoją małą dzielnicę stworzyli na terenach, które w XVI w. należały do ogrodników dworskich - pomiędzy dzisiejszą ul. Tykocką a Starodworną. Na początku XVIII w., gdy zaczęła  funkcjonować samodzielna gmina, to właśnie tam wybudowano pierwszą synagogę. Wokół niej powstało centrum religijne kahału z mykwą, chederem i domem rabina. Ulica wzdłuż szulhofu niegdyś nosiła nazwę Bożniczej, a w dwudziestoleciu międzywojennym Berka Joselewicza - żydowskiego bohatera insurekcji kościuszkowskiej.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane