Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Kobryń - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kobryń - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kobryń – miasto w obwodzie brzeskim, zlokalizowany w zachodniej części Polesia na równinnych brzegach rzeki Muchawiec w miejscu jej połączenia z kanałem Dnieprowsko-Bużańskim, 46 km na wschód od Brześcia. Stacja kolejowa na trasie Brześć – Homel. Węzeł dróg samochodowych na Mińsk, Brześć Pińsk, Kowel, Małorytę. Liczba ludności wynosi 51,2 tys. osób (2002 rok).

Czytaj więcej

Kobryń - Przewodnik

Kobryń - Przewodnik

biał. Кобрын, jid. קאָברין

Czytaj więcej

Kobryń w czasie wojny

Kobryń w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Czytaj więcej

Księga Pamięci Kobrynia

Księga Pamięci Kobrynia

Kobrin zamlbuch (an iberblik ibern jidiszn Kobrin) = Kobryn [Almanach Kobrynia (migawki z żydowskiego Kobrynia)], red. Mejlech Glocer, Buch-Komitet bajm Kobriner Landslajt farajn in Argentine [Komitet Księgi przy Ziomkostwie Kobrynia w Argentynie], Buenos Aires 1951, ss. 310, il., mapa, portr. (jid.)

Sefer Kobrin; megilat chajim we-churban [Księga Kobrynia; zwój życia i zagłady], red. Becalel Szwarc i Israel-Chaim Bielecki, Tel Aviv 1951, ss. 347, il., mapa, portr. (hebr.)

 

Czytaj więcej

Szlak malarzy

Szlak malarzy

Szlak malarzy ma na celu przybliżenie bogatej i różnorodnej kultury sztetli poprzez postaci wywodzących się z nich malarzy oraz ich twórczość.

Szlak malarzy obrazuje przemiany jakie zachodziły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Dla sporej grupy malarzy pochodzenie nie było bez znaczenia i przez cały okres swojej twórczości nawiązywali do miejsc i środowisk w jakich się wychowali. Malowali oni miasteczka i zaułki żydowskich dzielnic, modlących się Żydów i inne sceny prezentujące życie społeczności żydowskiej. Nie był to jednak dominujący trend. Malarze prowadzili własnie poszukiwania artystyczne, a na wielu z nich wpływały różne europejskie style i nurty, zwłaszcza środowisko École de Paris. Większość z tej artystycznej grupy pochodziła ze sztetli, a część z nich, dzięki talentowi, ciężkiej pracy i determinacji stała się artystami światowej klasy tworzącymi środowisko artystyczne w Paryżu, Londynie czy w Nowym Jorku.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane