Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Księga Pamięci Kosowa

Księga Pamięci Kosowa

Sefer Kosow (Galicja ha-Mizrachit) = Yizkor book of kehilat Kosow (Kosow Huculski) [Księga Kosowa (Galicja Wschodnia)], red. G. Kresel i L. Olicki, Irgun Jocej Kosow we-ha-Sewiwa be-Israel [Ziomkostwo Kosowa i Okolic w Izraelu], Tel Awiw 1964, ss. 430. il., mapa, portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Kowla

Księga Pamięci Kowla

Kowel; sefer edut we-zikaron le-kehilatenu sze-ala alejha ha-koret  [Kowel; księga wspomnień i pamięci naszej gminy, której już nie ma], red. Eliezer Leoni-Coperfin,  Irgun Jocej Kowel be-Israel, Tel Awiw 1959, ss. 539, il., portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Krynek

Księga Pamięci Krynek

Pinkas Krinki = Pinkas Krinki; in memory of the Jewish community [Kronika Krynek], red. Dow Rabin, Irgunim szel Jocej Krinki bi-Mediant Israel u-wa-Tefucot [Ziomkostwa Krynek w Izraelu i Diasporze], Tel Awiw 1970, ss. 374, faks., il., mapa, portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Krzemieńca

Księga Pamięci Krzemieńca

Pinkas Kremenic; sefer zikaron = Pinkas Kremeniec; a memorial [Kronika Krzemieńca; księga pamięci], red. A. Sz. Sztajn, Irgun Olej Kremenic be-Israel [Ziomkostwo Krzemieńca w Izraelu], Tel Aviv 1954, ss. 453, il., mapy, portr. (herb., jid.)

Kremenic, Wiżgorodek un Poczajew; izker-buch = Kremenitz (izkor-buj) [Krzemieniec, Wyżgródek i Poczajów; księga pamięci], red. Falik Lerner, Landslajt-Farajn fun Kremenic un Umgegnt in Argentine = Sociedad Residentes de Kremenitz y Alrededores en la Argentina [Ziomkostwo Krzemieńca i Okolic w Argentynie], Buenos Aires 1965, ss. 468. faks., il., portr. (jid., hiszp.)

 

Czytaj więcej

Księga Pamięci Łańcuta

Księga Pamięci Łańcuta

Lancut; chajejha we-churbana szel kehila jehudit = Lancut; kijem un churbn fun a jidiszer kehile = Lanzut; the life and destruction of the Jewish community [Łańcut; życie i zagłada gminy żydowskiej], red. Michael Wolcer i Natan Kodisz, Irgunej Jocej Lancut be-Israel u-we-Arecot ha-Berit = Farbandn fun Lancuter Landslajt in Isroel un in Amerike = Lanzut Societies in Israel and USA [Ziomkostwa Łańcuta w Izraelu i USA], Tel Awiw, 1963, ss. 465, LIX, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Leska

Księga Pamięci Leska

Sefer izkor; mukedasz li-Jehudej ha-ajarot sze-misepu be-szoa be-szanim 1939-1944: Linsk, Istrik, Baligrod, Litowisk we-ha-sewiwa [Księga pamięci; poświęcona żydowskim miasteczkom zniszczonym w czasie Szoa w latach 1939-1944: Lesko, Ustrzyki Dolne, Baligród, Lutowiska i okolice], red. Natan Mark i Szimon Fridlander, Waadat ha-Sefer szel Irgun "Liwai" [Komitet Księgi Organizacyjnej "Liwai"], Tel Awiw 1964/1965, ss. X, 516, il., portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Lubomla

Księga Pamięci Lubomla

Sefer izkor li-kehilat Luboml = Yizkor book of Luboml [Księga pamięci gminy Luboml], red: Berl Kahan, Tel Awiw 1974, ss. 390, 18, faks., il., mapa, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Międzyrzeca Podlaskiego

Księga Pamięci Międzyrzeca Podlaskiego

Mezricz; zamlbuch in hajlikn ondenk fun di umgekumene Jidn in undzer gebojrn-sztot in Pojln [Międzyrzec Podlaski; almanach ku czci świętej pamięci zamordowanych Żydów naszego rodzinnego miasta w Polsce; w 10. rocznicę], red. Josef Horn, Mezriczer landslajt-Farajn in Argentine [Ziomkostwo Międzyrzeca Podlaskiego w Argentynie], Buenos Aires 1952, ss. 635, faks., il., portr. (jid.)

Sefer Mezricz; le zecher kedoszej irenu hi''d = The Mezritch book [Księga Międzyrzeca Podlaskiego; pamięci meczenników naszego miasta; niech Bóg pomści ich krew], red. Icchak Ronkin i Binem Heler, "Ha Merkaz ha-Mezriczai" be-Israel we-Irgunej Benej Irenu bi-Tefucot ["Centrum Międzyrzeckie" w Izraelu i Ziomkostwa Naszego Miasta w Diasporze], Izrael 1978, s. 821, il. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Mira

Księga Pamięci Mira

Sefer Mir; siferej zikaron li-kehilot ha-gola = Mir; memorial books [Księga Mira; księgi pamięci gmin diaspory], red. N. Blumental, Enciklopedia szel Galujot = The Encyclopaedia of the Diaspora [Encylopedia Diaspory], Jerozolima 1962, kol. 768, 62, faks., il., mapa, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Nowogródka

Księga Pamięci Nowogródka

Pinkas Nowogredok [Kronika Nowogródka], red. Eliezer Jeruszalami et al. relif Komite a''sz Aleksander Harkawi be-Arecot ha-Berit [Komitet Pomocy im. Aleksandra Harkawiego w USA], Tel Awiw 1963, ss. 419, faks, il., mapy, portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Ostroga

Księga Pamięci Ostroga

Pinkas Ostra; sefer-zikaron le-kehila Ostra = Ostrog (Wolyn); in memory of the Jewish community [Kronika Ostroga; księga pamięci gminy Ostróg], red. Bencjon H. Ajalon-Baranik, Irgun Olej Ostra be-Israel [Ziomkostwo Ostroga w Izraelu], Tel Awiw 1960, kol. 640, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid.)

Sefer Ostra (Wolin); macewet zikaron li-kehila kedosza = Ostrog book; a memorial to the Ostrog holy community [Księga Ostroga (Wołyń); macewa pamięci świętej gminy], red. Icchak Alperowic i Chaim Finkel, Irgun Jocej Ostra be-Israel = Ostrog Society in Israel [Ziomkostwo Ostroga w Izraelu], Tel Awiw 1987, ss. 402, [2], 34, il., mapa,  portr. (hebr., jid., ang., pol.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Ostryny

Księga Pamięci Ostryny

Sefer zikaron li-kehilot Szczuczin, Wasiliszki, Ostrin, Nowidwor, Rożanka [Księga pamięci gmin Szczuczyn, Wasiliszki, Ostryna, Nowy Dwór, Różanka], red. L. Losz, Jocej ha-Kehilot ha-n"l be-Israel [Ziomkostwa wyżej wymienionych Gmin w Izraelu], Tel Aviv 1966, ss. 456, faks., il., mapa, portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Oszmiany

Księga Pamięci Oszmiany

Sefer Zikaron li-kehilat Oszmana = Oshmana memorial book [Księga pamięci gminy Oszmiana], red. M. Gelbart, Irgun Jocej Oszmana be-Israel u-we-ezrat Benej Irenu ni-Tefucot = Oshmaner Organization in Israel and the Oshamaner Society in the USA [Ziomkostwo Oszmiany w Izraelu z pomoca Byłych Mieszkańców Naszego Miasta w Diasporze], Tel Aviv 1969, ss. 659, 109, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Pińska

Księga Pamięci Pińska

Tojznt jor Pinsk; geszichte fun der sztot, der jidiszer jiszew, institucjes, socjale bawegungen, perzenlechkajtn, gezlszaftleche tuer, Pinsk iber der welt [Tysiąc lat Pińska; historia miasta, żydowskiego osadnictwa, instytucji, ruchów społecznych, osobistości, działaczy społecznych, Pińsk na świecie], red. B. Hofman (Cwijon), Pinsker Brencz 210, Arbeter-Ring = Pinsker branch 210; Worksmen's Circle [Oddział Piński 210, Koło Robotnicze], Nowy Jork 1941, ss. XV, 500, il., mapy, portr. (jid.)

Pinsk, sefer edut we zikaron li-kehilat Pinsk-Karlin = Pinsk [Pińsk; księga wspomnień i pamięci gminy Pińsk-Karlin], red. Zew Rabinowicz i Nachman Tamir (Mirski), Irgun Jocej Pinsk-Karlin bi-Medinat Israel = Association of the Jews of Pinsk in Israel [Ziomkostwo Pińska-Karlina w Izraelu], [Tel Awiw} 1966-1977, 3 t., faks., il., portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Podhajców

Księga Pamięci Podhajców

Sefer Podhajce = Sefer Podhajce; the Podhajce memorial volume [Księga Podhajców], red. M. Sz. Geszuri, Podhajcer Landsmanszaft in Isroel = Irgun Jocej Podhajce we-ha-Sewiwa be-Israel [Ziomkostwo Podhajców w Izraelu], Tel Awiw 1972, ss. 295, 17, il. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Prużany

Księga Pamięci Prużany

Pinkas me-chamesz kehilot charewot = Chronicle of the destroyed Jewish communities of the towns Pruzana, Bereza, Malch, Scherschev, and Seltz [Księga pięciu zgładzonych gmin: Prużana, Bereza Kartuska, Malecz, Szereszów i Sielec; ich powstanie, rozwój i zagłada; w 15 lat od ich likwidacji i zniszczenia], red. Mordechaj W. Berensztajn, Ziomkostwo Prużany, Berezy Kartuskiej, Malecza i Szereszewa w Argentynie z pomocą wyżej wspomnianych Ziomkostw w Izraelu, USA i Kanadzie], Buenos Aires 1958, ss. 13, 972, faks., il., portr. (jid.)

Pinkas Prużani we-ha-sewiwa = Pinkas Pruz'hany and its vicinity (Bereze, Malch, Shershev, Seltz and Lineve); chronicle of six communities perished in the Holocaust [Kronika Prużany i okolic; relacje i wspomnienie gmin unicestwionych w czasie Szoa], red. Josef Friedlender, Irgun Jocej Prużani we-ha-Sewiwa be-Israel u-we-Arecot ha-Berit [Ziomkostwo Prużany i Okolic w Izraelu i USA], Tel Awiw 1983, ss. 542, 169, mapy, il., portr. (hebr., ang)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Rohatynia

Księga Pamięci Rohatynia

Kehilat Rohatin we-ha-sewiwa; ir be-chajejha u-we-kilajona = Rohatyn; the history of a Jewish community = The Rohatyn Jewish community; a town that perished [Gmina Rohatyń i okolice; życie i zagłada miasta], red. Mordechaj Amitaj, Irgun Jocej Rohatin be-Israel = Rohatyn Association of Israel [Ziomkostwo Rohatynia w Izraelu], Tel Awiw 1962, ss.362, [15], 62, faks., il., portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Różany

Księga Pamięci Różany

Rożinoj; sefer zikaron li-kehilat Rożinoj we-ha-sewiwa = Rozana; a memorial book to the Jewish community [Różana; księga pamięci gminy Różana i okolic], red. Meir Sokolowski, Irgun Jocej Rożinoj be-Israel [Ziomkostwo Różany w Izraelu], Tel Awiw 1957, ss. 232, il., mapa, portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Siemiatycz

Księga Pamięci Siemiatycz

Kehilat Siemiatycz = The community of Semiatych [Gmina Siemiatycze], red. Eliezer Tasz (Tur-Szalom), Igud Jocej Siemiatycz be-Israel we-Arecot ha-Berit [Ziomkostwo Siemiatycz w Izraelu i USA], Tel Awiw 1965, ss. 449, XIII, faks., il., mapa, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Księga Pamięci Słonimia

Księga Pamięci Słonimia

Pinkas Slonim [Kronika Słonimia], red. Kalman Lichtensztajn, Irgun Olej Slonim be-israel [Ziomkostwo Słonimia w Izraelu], Tel Awiw 1961-1979, 4 t., faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane