Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Księga Pamięci Łańcuta

Księga Pamięci Łańcuta

Lancut; chajejha we-churbana szel kehila jehudit = Lancut; kijem un churbn fun a jidiszer kehile = Lanzut; the life and destruction of the Jewish community [Łańcut; życie i zagłada gminy żydowskiej], red. Michael Wolcer i Natan Kodisz, Irgunej Jocej Lancut be-Israel u-we-Arecot ha-Berit = Farbandn fun Lancuter Landslajt in Isroel un in Amerike = Lanzut Societies in Israel and USA [Ziomkostwa Łańcuta w Izraelu i USA], Tel Awiw, 1963, ss. 465, LIX, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane