Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Bajki żydowskie

Bajki żydowskie

W języku jidysz istnieje słowo majse, które oznacza zarówno bajkę, jak opowieść czy historię. To samo słowo w języku hebrajskim (wymawiane nieco inaczej - maase) ma nieco szersze znaczenie i wywodzi się od czasownika asa – działać, czynić, tworzyć. Tym właśnie czasownikiem określa się tworzenie świata przez Boga. A więc hebrajskie słowo maase oznacza też wydarzenie, dzieło.

Czytaj więcej

Bełz w czasie wojny

Bełz w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Czytaj więcej

Beszt boi się grzechu pychy

Beszt boi się grzechu pychy

Beszt boi się grzechu pychy, [w:] Sefer Sziwchej HaBeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jan Doktór, Kraków - Budapeszt 2011, s. 150

Czytaj więcej

Beszt wygania siły demoniczne

Beszt wygania siły demoniczne

Beszt wygania siły demoniczne, [w:] Sefer Sziwchej HaBeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jan Doktór, Kraków – Budapeszt 2011, s. 74.

Czytaj więcej

Biedak i siła nieczysta

Biedak i siła nieczysta

V. Dymshits, red. "Evreiskie narodnye skazki, predaniya, bylichki, rasskazy, anekdoty, sobrannye E.S. Rajze" , St. Petersburg 2000. „Biedak i siła nieczysta”, zapisano na podstawie wspomnień S.Ch. Bejlina, który dzieciństwo spędzil w Nowogródku.

Czytaj więcej

Brody w czasie wojny

Brody w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Czytaj więcej

Brodzieńscy śpiewacy

Brodzieńscy śpiewacy

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 212.

Czytaj więcej

Czortków nad Seretem

Czortków nad Seretem

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 198-199.

Czytaj więcej

Czortków w czasie wojny

Czortków w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Czytaj więcej

Czym jest Pinkes?

Czym jest Pinkes?

J. Kugelmass, J. Boyarin, „From a ruined garden: The Memorial Books of Polish Jewry”, Bloomington  1998: „Czym jest Pinkes?", tłum. Wojciech Szwedowski.

Czytaj więcej

Delatyn w dolinie Prutu

Delatyn w dolinie Prutu

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 97-98.

Czytaj więcej

Dobosz

Dobosz

Dow Ber Horowic, Dobosz, tłum. Bella Szwarcman-Czarnota, Winderleche majses, farlag Wanderer, Warsze 1923

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane