Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe

Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe

Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych: opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka, Kraków 2014

Czytaj więcej

Pińsk w czasie wojny

Pińsk w czasie wojny

Sz. An-ski, „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju”, Przemyśl 2010. Fragment relacji.

Czytaj więcej

Pisarze pochodzący z Brodów

Pisarze pochodzący z Brodów

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 213-216.

Czytaj więcej

Przepadł w Brodach

Przepadł w Brodach

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 212-213.

Czytaj więcej

Przysięga

Przysięga

Przysięga, Josel Kohn, tłum. Ewa Wroczyńska,  fragment Pinkas Krynki, red. Dov Rabin, Jerozolima 1970, s. 70-71, [w:] "Tutaj. W Krynakch i Okolicy", nr 3(13), marzec 2002, s. 13-14.

Czytaj więcej

Recepta Rebe z Karolina

Recepta Rebe z Karolina

D. Ben-Amos,  ed. “Folktales of the Jews”, vol. 2 “Tales from Eastern Europe”, Philadelphia 2007: „Recepta Rebe z Karolina", tłum. Wojciech Szwedowski.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane