Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Z. Haupt, Dzień targowy

Z. Haupt, Dzień targowy

Z. Haupt, Dzień targowy, [w:] tegoż, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, zebrał, opracował i posłowiem opatrzył Aleksander Madyda, Warszawa 2007, s. 616-617.

Czytaj więcej

Znak z nieba

Znak z nieba

Y. Eliach, „Opowieści chasydów czasu Holokaustu”, Kraków 2014. „Znak z nieba”, na podstawie wywiadu Sharon Perris z Elaine Seidenfeld, kwiecień 1978 roku.

Czytaj więcej

Żydowscy rozbójnicy

Żydowscy rozbójnicy

Martin Pollack,  Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna Podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 114.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane