Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Księga Pamięci Międzyrzeca Podlaskiego

Księga Pamięci Międzyrzeca Podlaskiego

Mezricz; zamlbuch in hajlikn ondenk fun di umgekumene Jidn in undzer gebojrn-sztot in Pojln [Międzyrzec Podlaski; almanach ku czci świętej pamięci zamordowanych Żydów naszego rodzinnego miasta w Polsce; w 10. rocznicę], red. Josef Horn, Mezriczer landslajt-Farajn in Argentine [Ziomkostwo Międzyrzeca Podlaskiego w Argentynie], Buenos Aires 1952, ss. 635, faks., il., portr. (jid.)

Sefer Mezricz; le zecher kedoszej irenu hi''d = The Mezritch book [Księga Międzyrzeca Podlaskiego; pamięci meczenników naszego miasta; niech Bóg pomści ich krew], red. Icchak Ronkin i Binem Heler, "Ha Merkaz ha-Mezriczai" be-Israel we-Irgunej Benej Irenu bi-Tefucot ["Centrum Międzyrzeckie" w Izraelu i Ziomkostwa Naszego Miasta w Diasporze], Izrael 1978, s. 821, il. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Międzyrzec Podlaski - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Międzyrzec Podlaski - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Międzyrzec Podlaski położony jest przy północnej granicy obecnego województwa lubelskiego w powiecie bialskim. Miasto znajduje się na pograniczu trzech krain geograficznych: Polesia Lubelskiego, Niziny Mazowieckiej, Niziny Podlaskiej. Leży u zbiegu rzek: Krzny Północnej, Krzny Południowej i Piszczanki. Odległość Międzyrzeca od większych miast: Lublin – ok. 90 km, Warszawa – ok. 145 km, Białystok – ok. 150 km.

Miasto położone na płaskim terenie o niewielkich różnicach wysokości, łagodnie opada ku dolinie Krzny. Dolina rzeki węższa w miejscu przejścia przez centrum, a szeroka w zachodniej i wschodniej części miasta. Na terenach Międzyrzeczyzny występują pokłady piaszczyste, żwir gruboziarnisty, gleby bielicowa, a w dolinie Krzny gleby torfowe. Stan zalesienie terenu jest wysoki, dominują lasy sosnowe, w których występuje wiele chronionych roślin. Na południowy wschód od miasta położony jest rezerwat przyrody „Liski” zajmujący ok. 129 ha. Na południowym krańcu Międzyrzeca znajduje się zbiornik wodny „Żwirownia”, który powstał wyniku wydobycia żwiru.

Czytaj więcej

Międzyrzec Podlaski - przewodnik

Międzyrzec Podlaski - przewodnik

מעזעריטש  [jid.], Межиріччя [ukr.], Мендзыжец-Подляски [ros.]

Na ścianie naszego klubu młodzieżowego było napisane:
Ignoruj morały swego ojca, zostaw naukę swej matki.

Maszka Grynberg – wypowiedź z filmu „A Klajne Amerike”

Czytaj więcej

Szlak lokalnych fotografów

Szlak lokalnych fotografów

Początki fotografii w Polsce sięgają 1839 roku, kiedy do kraju dotarły informacje o wynalezieniu dagerotypu. Fotografia szybko stała się popularna, a pod koniec XIX wieku coraz liczniej zaczęły powstawać profesjonalne zakłady fotograficzne. W niektórych miastach było ich nawet kilka. Warto zwrócić uwagę na fakt, że profesją fotografa najczęściej zajmowali się Żydzi. Niezwykłym zjawiskiem społecznym na terenach Polski pod koniec XIX i na początku XX wieku była działalność fotografów wędrownych. Podróżowali oni po prowincji i tam oferowali mieszkańcom swoje usługi fotograficzne. Nie zachowały się żadne dokumenty na ich temat dlatego w większości przypadków jedynie zdjęcia są świadectwem ich działalności. Obecnie pamięć o tych fotografach jest przypominana, ale nadal wielu z nich pozostaje nieznanych lub zapomnianych.  Ze względu na wyjątkowość oraz aurę tajemniczości, która otacza czarno-białe przedwojenne fotografie, warto się z nimi zapoznać. Zapraszamy w podróż szlakiem lokalnych fotografów.

Czytaj więcej

Szlak malarzy

Szlak malarzy

Szlak malarzy ma na celu przybliżenie bogatej i różnorodnej kultury sztetli poprzez postaci wywodzących się z nich malarzy oraz ich twórczość.

Szlak malarzy obrazuje przemiany jakie zachodziły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Dla sporej grupy malarzy pochodzenie nie było bez znaczenia i przez cały okres swojej twórczości nawiązywali do miejsc i środowisk w jakich się wychowali. Malowali oni miasteczka i zaułki żydowskich dzielnic, modlących się Żydów i inne sceny prezentujące życie społeczności żydowskiej. Nie był to jednak dominujący trend. Malarze prowadzili własnie poszukiwania artystyczne, a na wielu z nich wpływały różne europejskie style i nurty, zwłaszcza środowisko École de Paris. Większość z tej artystycznej grupy pochodziła ze sztetli, a część z nich, dzięki talentowi, ciężkiej pracy i determinacji stała się artystami światowej klasy tworzącymi środowisko artystyczne w Paryżu, Londynie czy w Nowym Jorku.

Czytaj więcej

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane