Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Kontrakty pińskie

Kontrakty pińskie, [w:] „Gazeta Warszawska", 1857, nr 290.

Kontrakty pińskie

Kontrakty pińskie rozpoczynają się corocznie w dzień św. Jana (tu 12 czerwca) i trwają zwykle tydzień cały. Wtenczas Pińsk ożywiać się zaczyna. Obywatele okoliczni, szczególnie zarzeczni (tak w Pińszczyźnie zowią obywateli mieszkających po drugiej stronie rzeki), pozamawiawszy sobie wcześnie w mieście kwatery, na parę dni przedtem przypływają ze służbą do Pińska, wioząc na swych czółnach tygodniową prowizję wiktuałów, Oczekuje ich gapiąca się gawiedź uliczna przy szyldach i magazynach, żydostwo zajęte łowieniem przyjezdnych na  bardzo wygodne i tanie stancje, oficjaliści, konni objeszczyki akcyźni*, wietrzący flasze z okowitą, roznosiciele rarytnych mydeł, pachnideł itp. faktory i tragarze. Tu panicze z przewieszonymi przez plecy torbami podróżnymi witają się serdecznie. Poczynają się zabawy. Gołym marzą się pełne dziewiczego rumieńca i dźwięku urocze pece (bałagolstwo** wołyńskie miało odrębną własną frazeologię; między innymi pec znaczył półimperiała) nadobnych cór zarzecznego Eldorado (Wołynia). Ruchliwe wybrzeże rzeki Piny przepełnione jest statkami różnych kształtów, z flagami ślizgającymi się jak węże po wysokich masztach, w dali między oczeretami przemykają się łodzie.

* objeszczyki akcyźni - poborcy akcyzy, podatku od spirytusu

** bałaguła - według Słownika Karłowicza: najęty furman, furman żydowski, koniarz,  junak, zawadiaka lekceważący przyjęte zwyczaje, rodzaj postępowca około 1840 r. na Ukrainie

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe