Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Księga Pamięci Prużany

Pinkas me-chamesz kehilot charewot = Chronicle of the destroyed Jewish communities of the towns Pruzana, Bereza, Malch, Scherschev, and Seltz [Księga pięciu zgładzonych gmin: Prużana, Bereza Kartuska, Malecz, Szereszów i Sielec; ich powstanie, rozwój i zagłada; w 15 lat od ich likwidacji i zniszczenia], red. Mordechaj W. Berensztajn, Ziomkostwo Prużany, Berezy Kartuskiej, Malecza i Szereszewa w Argentynie z pomocą wyżej wspomnianych Ziomkostw w Izraelu, USA i Kanadzie], Buenos Aires 1958, ss. 13, 972, faks., il., portr. (jid.)

Pinkas Prużani we-ha-sewiwa = Pinkas Pruz'hany and its vicinity (Bereze, Malch, Shershev, Seltz and Lineve); chronicle of six communities perished in the Holocaust [Kronika Prużany i okolic; relacje i wspomnienie gmin unicestwionych w czasie Szoa], red. Josef Friedlender, Irgun Jocej Prużani we-ha-Sewiwa be-Israel u-we-Arecot ha-Berit [Ziomkostwo Prużany i Okolic w Izraelu i USA], Tel Awiw 1983, ss. 542, 169, mapy, il., portr. (hebr., ang)

Księga Pamięci Prużany

Fotografie:

Zobacz oryginalne Księgi Pamięci w New York Public Library:

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2282

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2533

Przeczytaj tłumaczenia Ksiąg Pamięci na język angielski na stronie JewishGen:

http://www.jewishgen.org/yizkor/Pruzhany/Pruzhany.html

http://www.jewishgen.org/yizkor/bereza83/bereza83.html 

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe