Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Menachem Mendel z Kocka

Menachem Mendel z Kocka, [w:] M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 1986, s.269-271.

Stary drewniany dom w Kocku przy ulicy Kościuszki
Stary drewniany dom w Kocku przy ulicy Kościuszki (Autor: Wejman, Wioletta)

Firmamenty

Pewien cadyk, który był przeciwnikiem rabbiego z Kocka, polecił, aby mu powtórzono jego słowa: “Jestem tak wielki, że sięgam aż do siódmego firmamentu”, na co tamten kazał odpowiedzieć: „Jestem tak mały, że wszystkie siedem firmamentów na mnie spoczywa”.

Mieszkanie Boga

„Gdzie mieszka Bóg?”. Takim pytaniem zaskoczył rabbi kocki kilku uczonych mężów, którzy przebywali u niego w gościnie. Roześmiali się, słysząc te słowa: „Co też mówisz, rabbi? Przecież świat jest pełen jego wspaniałości!”.

On jednak odpowiedział na swoje pytanie: „Bóg mieszka wszędzie, gdzie się Go wpuści”.

Różne zwyczaje

Pewien chasyd z Kocka rozmawiał z chasydem z Czarnobyla o zwyczajach panujących w ich wspólnotach chasyd czarnobylski powiedział: „Czuwamy każdej nocy z czwartku na piątek, w rozdajemy jałmużnę według stanu naszego mienia, a w szabat odmawiamy cały psałterz”.

„My – odparł chasyd z Kocka – czuwamy przez wszystkie noce, jak długo starczy nam sił, dajemy jałmużnę, kiedy spotkamy biedaka i mamy w kieszeni pieniądze, a psalmów, nad którymi Dawid w pocie czoła ślęczał siedemdziesiąt lat, nie klepiemy po kolei, lecz odmawiamy je zgodnie z potrzebą chwili”.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe