Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Misnagdim z Buczacza

Martin Pollack, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 200-201.

Misnagdim z Buczacza

W odległości jednodniowego wypadu z Czortkowa na zachód, w wąskiej dolinie rzeczki Strypa, która przecina podolską wyżynę z północy na południe i uchodzi do Dniestru na północ od Czernielicy, leży stare miasto Buczacz. Niegdyś należało do dóbr rodziny Buczaczkich, w XVII wieku podbili i zniszczyli je Turcy, a po wyzwoleniu przez wojska króla Jana Sobieskiego jeden z Potockich, którzy mieli swoją siedzibę rodową niewiele kilometrów dalej w kierunku południowym, koło Potoku Złotego, wybrał Buczacz na rezydencję  i kazał odbudować. Potockiemu miasto zawdzięcza barokowy ratusz przy rynku, jedną z najpiękniejszych budowli świeckich w Galicji Wschodniej, katolicki kościół parafialny, a także greckokatolicką cerkiew św. Pokrowy. Buczacz leży po obu stronach rzeki.

O ile Czortków stanowił centrum chasydyzmu i siedzibę słynnego rabbiego-cudotwórcy, o tyle Buczacz był znany daleko poza granicami Podola z chłodnej uczoności i nabożnej powagi swoich żydowskich obywateli. Tu mieszkali głównie misnagdim, jak nazywano po hebrajsku tradycyjnych przeciwników chasydyzmu, rygorystycznych talmudystów, którzy gardzili religijnym fanatyzmem, marzycielstwem i zamiłowaniem do przepychu oraz uciech zmysłowych, czyli cechami właściwymi dla uczniów Baal-szem-towa.

W tym miasteczku przyszedł na świat w 1888 roku, w rodzinie szanowanych znawców Talmudu, Szmul Josef Czaczkes, który jeszcze przed pierwszą wojną wyemigrował do Palestyny i później jako S.J. Agnon stał się największym hebrajskim prozaikiem czasów nowożytnych.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe