Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Konfrerencja finałowa projektu "Shtetl Routes", Lublin

KONFERENCJA FINAŁOWA PROJEKTU "SHTETL ROUTES"

Lublin, 10-12 grudnia 2015

Konfrerencja finałowa projektu "Shtetl Routes", Lublin

 

10 XII 2015 (czwartek)
 

14:00-15:30        PREZENTACJA PROJEKTU “SHTETL ROUTES. OBIEKTY ŻYDOWSKIEGO DZIEDZICTWA W TURYSTYCE  TRANSGRANICZEJ”

15:30-17:30        TARG W MIASTECZKU - SESJA WYMIANY IDEI I DOŚWIADCZEŃ

17:30-19:00        ZWIEDZANIE WYSTAWY “PAMIĘĆ MIEJSCA” W BRAMIE GRODZKIEJ 

19:00-20.00        KONCERT BERJOZKELE 


11 XII 2015 (piątek)

 

09:00-11:00        WYKŁAD I DYSKUSJA: "10 RZECZY, KTÓRE POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEWODNIK OPROWADZAJĄCY PO SZTETLU"

                             Prof. Yohanan Petrovsky-Shtern (Northwestern Univerity)

11:30-13:00        PANEL DYSKUSYJNY: RÓŻNE OBLICZA SZTETL

13:30-14:30        SPEKTAKL: TEATR NN: “BYŁ SOBIE RAZ...”

                             Witold Dąbrowski i Bartłomiej Stańczyk

16.30-18.00        PANEL DYSKUSYJNY: PO CO JEŹDZIMY DO DAWNYCH SZTETLI?

18.30-20.00        PANEL DYSKUSYJNY: JAK UPOWSZECHNIAĆ DZIEDZICTWO SZTETL?

 

12 XII 2015 (sobota)
 

9:30-11:00           PANEL DYSKUSYJNY: PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU TURYSTYKI  W MAŁYCH MIASTACH POGRANICZA

11:30-13:00         DYSKUSJA FINAŁOWA:  SZTETL W TURYSTYCE. KONTEKSTY

Aktualności

Polecane

Zdjęcia

Inne materiały

Polecane