Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Odsłonięta tajemnica

Jechiel Michał ze Złoczowa, [w:] M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 1986, s. 131-132.

Brody, bożnica tzw. "Stara"
Brody, bożnica tzw. "Stara", ok. 1930, fot. Szymon Zajczyk, zbiory Instytutu Sztuki PAN

Rabbi Chaim, sławetny zwierzchnik szkoły talmudycznej w Brodach, dowiedział się, że kazania, w których młody rabbi Michał [Jechiel Michał ze Złoczowa] napominał wiernych, miały na nich wielki wpływ. A ponieważ w Brodach coraz więcej mieszkańców schodziło z prawej drogi, zaprosił go, aby w następny szabat wygłosił kazanie w wielkiej bożnicy i nakazał wszystkim członkom wspólnoty, aby się tam zgromadzili. Rabbi Michał wszedł na kazalnicę i oparł głowę o pulpit. Tak stał dłuższą chwilę. Zebrani zaczęli się niecierpliwić, a najwięksi winowajcy najbardziej się tym oburzali, że taki chłopaczek ośmiela się kazać im czekać. Niektórzy z nich podeszli do kazalnicy, chcąc go z niej ściągnąć, ale zabrakło im odwagi, kiedy zobaczyli wspartego o jej filar i oburącz go obejmującego zwierzchnika szkoły talmudycznej. Wreszcie rabbi Michał podniósł głowę. „Powiedziano w psalmie - rzekł - że «tajemnica Pańska jest z tymi, którzy Go się boją». Bóg odsłania wszystkie potajemne wykroczenia tym, którzy Go się boją, aby ich upomnienie trafiło winowajców prosto w serce." Wszyscy w bożnicy słuchali tych cicho wypowiedzianych słów i ani jeden z obecnych nie zdołał powstrzymać cisnących się do oczu łez.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe