Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Opowieść Zenona Mieńko

Opowieść Zenona Mieńko (2014)

ze zbiorów programu Historia Mówiona, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Opowieść Zenona Mieńko

Tatuś kupił dom od Żyda

Bracia Olsztejn mieli tu kilka mieszkań. Tutaj i na Nadkanalnej. Pamiętam jak przez mgłę, to gdzieś lata były czterdzieste…piąty, szósty. Bo tatuś kupił [ten dom]. Tam notarialnie jest [zapisane], w którym to roku było. To pamiętam tych dwóch Żydów. Przyjechali. Zyskind i Lejzor. To było dwóch braci. Oni do tej łapanki nie weszli, tylko jeden wyjechał niby do Izraela, a drugi do Szwecji. Tak ja z opowiadań słyszałem. W dniu wywózki nie było ich w Tykocinie. I zaraz jak wojska sowieckie przyszły, to oni za wojskami rosyjskimi szli. To przyjechali tutaj, i tutaj u nas mieszkali kilka dni. Czy tam mieli jakieś złoto zakopane, czy nie, to tego nie powiem, bo to przeważnie gdzieś mieli. Bo to mieli chyba na Jordyce, tutaj u Dąbrowskich mieli mieszkania, tak jak to. Kilka dni mieszkali oni w naszej chacie. I tatuś z nimi spisał notarialnie to wszystko. To tatuś załatwiał. To się przeniosła… Niemcy byli tutaj i tatuś wiem, że jeździł załatwiać te sprawy takie z wiatrakiem, ze sklepem. To wszystko, to jeździł do Łomży. Tykocin podlegał pod Łomżę. Tak słyszałem. Nawet rowerem do Łomży jeździł żeby załatwiać. Nie powiem czy…nie wiem jak to mieszkanie było zajęte. Tylko później po wojnie właśnie z tymi Żydami, Lejzor i Zyskind [Olsztejn].

Mapa

Zdjęcia

Wideo

Polecane

Słowa kluczowe