Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Pinchas z Korca i jego szkoła

Pinchas z Korca i jego szkoła, [w:] M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 1986, s. 122-128.

Pinchas z Korca i jego szkoła
Korzec, ok. 1920, zbiory Biblioteki Narodowej - www.polona.pl

Nauka duszy

Rabbi Pinchas często powtarzał: Dusza człowieka go pouczy i dodawał wyjaśniając: Nie ma takiego człowieka, którego dusza nieustannie nie poucza. Pewnego razu zapytali go uczniowie: Jeżeli tak, to czemu człowiek jej nie słucha? Dusza uczy nieustannie - odparł rabbi Pinchas - ale nie powtarza.

Źrenica

Rabbi Pinchas powiedział: Od kiedy naprawdę zacząłem służyć Stwórcy, o nic już się nie staram i niczego nie pożądam, tylko biorę, co Bóg mi daje. Źrenica bierze w siebie całe światło, ponieważ jest ciemna.

Pochwała śpiewu

Rabbi Pinchas zawsze wielce cenił muzykę i śpiew. Pewnego razu powiedział: Panie świata, gdybym umiał śpiewać, nie pozwoliłbym Ci pozostać na wysokościach, lecz tak bym Ci się naprzykrzył moim śpiewem, aż zamieszkałbyś pośród nas.

Główna zaleta

Rabbi Pinchas mawiał: Wciąż się lękam, że mógłbym być bardziej mądry niż pobożny. I dodawał: Lepiej być pobożnym niż mądrym, ale lepiej być dobrym niż pobożnym i mądrym.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe