Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Podróż śladami sławnych rabinów - bibliografia

Literatura na podstawie której została przygotowana propozycja podróży śladami sławnych rabinów.

Księgi
Księgi (Autor: Robert Sawa)

Literatura:

Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie,  Lublin 2012

Bałaban M., Ustrój kahału w Polsce, “Kwartalnik poświęcony badaniu przeszłości Żydów w Polsce”, R. I, z. 2, Warszawa 1912

Bersohn M., Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku, Warszawa 1905

Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000

Goldberg J., Wokół pamiętników Żydów polskich w XVIII wieku. Pamiętnik Mojżesza Wasercuga z Wielkopolski, [w:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994

Hundert G.D., Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Warszawa 2007

Katz D., A case study in the formation of a super-rabbi: the early years of rabbi Ezekiel Landau (1713-1754), 2004

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII do 1795 roku, ŻIH 1980

Luboml. Memorial book of a vanished shtetl, red. Berl Kagan, 1997

Michałowska A., Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000

Muszyński L., Poznańscy rabini, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce. Żydowskie gminy wyznaniowe,  Wrocław 1995

Polski słownik judaistyczny, T. I, oprac. Z. Borzymińska i R. Żebrowski, Warszawa 2003

Polski słownik judaistyczny, T. II, oprac. Z. Borzymińska i R. Żebrowski, Warszawa 2003

Rabi, rabin, rebe. Rabini w Polsce, red. E. Sawicka, Warszawa 2012

Wigoder G., Słownik biograficzny Żydów, Warszawa 1998

Publikacje internetowe:

http://www.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/pl/07b471f692d4257/67ddf6ac1accf0a.htm

http://www.yivoencyclopedia.org

http://www.sztetl.org.pl/

http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1314/1/Choinska_Malgorzata_doktorat.pdf

http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=slownikHYPERLINK "http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=slownik&id=180"&HYPERLINK "http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=slownik&id=180"id=180

http://www.jewishgen.org/yizkor/yampol/yam020.html#Page20

http://www.jewishgen.org/yizkor/Volodymyr_Volynskyy/vol022.html

http://www.jewishgen.org/yizkor/kremenets/kre009.html

http://www.geni.com/people/Saul-Wahl-Katzenellenbogen-1-day-King/3381535

http://www.geni.com/people/Moshe-Katzenellenbogen/6000000003240817840

http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20Bayern/KATZENELLENBOGEN.pdf

http://www.geni.com/people/R-Shimon-Wolf-Auerbach/6000000004210149695

http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/1395818/jewish/Rabbi-Samuel-Eliezer-Eidels-le-Maharcha.htm

http://jwa.org/encyclopedia/article/tiktinerrivke-bas-meir

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"&HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"from=HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"&HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"dirids=1HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"&HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"ver_id=HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"&HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"lp=3HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"&HYPERLINK "http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=705&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI"QI=

http://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_Ba%27al_Shem_of_Chelm

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Meir_ben_Gedalyah_of_Lublin

http://www.geni.com/people/Meir-Maharam-of-Lublin/6000000001280977373

https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"pg=PA686HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"lpg=PA686HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"source=blHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"ots=OT19rpejatHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEMHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"hl=plHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"sa=XHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"ei=kijKVOiiNYjZauWvgogKHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepageHYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"q=bill%20of%20divorce%20at%20Vienna%201611HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"&HYPERLINK "https://books.google.pl/books?id=ArxYAwAAQBAJ&pg=PA686&lpg=PA686&dq=bill+of+divorce+at+Vienna+1611&source=bl&ots=OT19rpejat&sig=BCjd7ZIwXmZHQ-xjdDa3wq7ttEM&hl=pl&sa=X&ei=kijKVOiiNYjZauWvgogK&ved=0CEgQ6AEwBQ"f=false

http://www.geni.com/people/Chaim-Yona-Fraenkel-Teomim/6000000002764417869