Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Przewodnik ilustrowany po c. k. austr. kolejach państwowych na szlakach: Stanisławów-Czortków

Adolf Władysław Inlender, Przewodnik ilustrowany po c. k. austr. kolejach państwowych na szlakach: Lwów-Krasne-Podwołczyska, Krasne-Brody, Lwów-Stanisławów-Kołomyja-Śniatyń-Czerniowce, Kołomyja-Słoboda rungurska, Kołomyja-Kniażdwór, Stanisławów-Buczacz-Husiatyn, Stanisławów-Woronienka, Koleje Podolskie, Wiedeń 1892, s. 88-90.

Przewodnik ilustrowany po c. k. austr. kolejach państwowych na szlakach: Stanisławów-Czortków

Czortków

Oddalenie z dworca do miasta 1,25 km. Dorożka parokonna w dzień 96 hal., w nocy 1 kor. 36 hal.

Hotele: N a r o d o w y,  G a l i c y j s k i,  F r a e n k l a. Pokoje po 1 kor. 60 hal. do 2 kor. 40 hal. wraz z usługą i oświetleniem.

Restauracje: W hotelu N a r o d o w y m i w hotelu G a l i c y j s k i m. Cukiernia Antoniego Kosteckiego, tamże pokój do śniadań.

Czortków jest siedzibą Starostwa, Rady powiatowej, Sądu powiatowego i Dyrekcji skarbowej. Urząd pocztowy i telegraficzny w miejscu. 4600 mieszkańców. Z Czortkowa prowadzi jeden z najstarszych gościńców w Galicji, zbudowany przez Józefa II., na Jagielnicę, Zaleszczyki, Czerniowce do granicy rumuńskiej.

W Czortkowie znajduje się ruina zamku pochodzącego z XVII. wieku. Założycielem jego byli niewątpliwie Golscy, właściciele Czortkowa, po których dziedzictwo objęli Potoccy. Piotr Potocki, kasztelan kamieniecki, stworzył zeń wielkopańską siedzibę, w której jednak mimo niekorzystnego położenia, w roku 1655 przez cztery dni stawił czoło armji kozackiej Chmielnickiego. Zamek wreszcie zdobyto, a Potocki wraz z żoną i dziećmi poszedł w niewolę kozacką. W wojnach tureckich zamek dwukrotnie zdobyty, został wreszcie rezydencją  subpaszy tureckiego i otrzymał turecką załogę. Po zwrocie Podola w 1699 Potoccy odebrali zamek który, jako rezydencja pańska, przetrwał w całości do końca XVIII. wieku. Oddany nareszcie na areszta, z biegiem lat, zupełnie podupadł i dziś znajduje się całkiem w ruinie.

Czortków posiada klasztor dominikański z kościołem i bardzo piękną wieżą, założony przez rodzinę Golskich, a zrestaurowany i upiększony przez Potockich. W obszernym, nowoczesnym pałacu ma swoją siedzibę rabin cudotwórca, do którego zjeżdżają się fanatycy żydowscy, przeważnie z Rosji i Rumunji, płacąc mu drogo za błogosławieństwo i udzielanie rad we wszystkich wypadkach. W pałacu rabina oglądać można wiele kosztowności, pochodzących z darów zamożniejszych Żydów. Dochody cudotwórcy obliczają na wielką sumę, miejscowi ludzie nawet na krocie tysięcy rocznie.

Pałac rabina, ongi własność rodziny Borkowskich, przytyka do pięknego, kilkomorgowego parku.

Nowo wybudowana synagoga żydowska, zbudowana w rodzaju nowoczesnych bóżnic, według planów inżyniera architekty Cieślekowskiego.

Czortków posiada dość znaczny handel zbożem, a szczególnie spirytusem, z powodu wielkiej liczby gorzelni w powiecie. W Wygnance koło Czortkowa, istnieje fabryka machin rolniczych i fabryka rumu i likierów.

Wycieczki:

a) 8 km do miasteczka Jagielnica (dorożka 1 kor. 60 hal. za godzinę), nad rzeką Czerkaską, malowniczo położonego. Zamek, niegdyś warowny, wybudowany przez rodzinę Lanckorońskich w połowie XVI. wieku. Dziś mieści się tam c. k.  fabryka tytoniu. Nad bramą wjazdową zachował się jeszcze herb lanckorońskich;

b) 15 km od Czortkowa, miasteczko Ułaszowce, gdzie z końcem czerwca odbywa się całotygodniowy jarmark. Ułaszowieckie jarmarki ściągały ongi kupców z najdalszych okolic wschodu i z całego kraju i dziś jeszcze odbywają się tam znaczne transakcje za zboże, spirytus i wełnę.

Kolej przekracza Seret, okolica staje się lesistą na południowy wschód.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe