Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Przewodnik po Nowogródku

Przewodnik po okolicach mickiewiczowskich i rejtanowskich ziemi nowogródzkiej z ilustracyami, Baranowicze 1938, s. 42-52.

Przewodnik po Nowogródku

W Nowogródku znajdują się:

Władze i urzędy:

Urząd Wojewódzki - ul. Słonimska 17; Izba Skarbowa - ul. Słonimska; Starostwo Powiatowe - d. klasztor dominikanów; Urząd Pocztowo-Telegraficzny - ul. Bazyliańska 3; Komisariat Policji Państwowej - ul. Piłsudskiego 2; Komenda Powiatowa P.P. - ul. Bazyliańska; Zarząd miasta - ul. Korelicka.

Szkoły:

Gimnazjum Państwowe im. Adama Mickiewicza - ul. Korelicka 3; szkoły powszechne.

Banki:

Powiatowa Kasa Komunalna - ul. Piłsudskiego; Kasa Spółdzielcza; Bank Żydowski.

Biblioteki:

Biblioteka Miejska - ul. Korelicka; Biblioteka Kółek Rolniczych - ul. Grodzieńska.

Prasa:

Kurier Wileńsko-Nowogródzki; Kurier Nowogródzki; Gazeta Nowogródzka; Rolnik Nowogródzki; Nowogródker Łebn (żydowski).

Kina:

Kino Miejskie.

Szpitale:

Szpital Sejmikowy - ul. Słonimska 26/28; Szpital Żydowski - ul. Kościelna 52.

Apteki:

Apteka Braci Lejzerowskich - ul. Wielki Rynek 8, i inne.

Towarzystwa:

Towarzystwo Krajoznawcze; Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego wraz z Bazarem - ul. Grodzieńska 1.

Hotele:

Europa - ul. Zamkowa; Handlowy - ul. Kościelna; Brazylia - ul. Mickiewicza; Szwajcaria - Góra Zamkowa; Italia - ul. Piłsudskiego; Wileński - ul. Piłsudskiego; Paryż - ul. Zamkowa, i inne.

Cukiernie:

Zjednoczenie - ul. Mickiewicza; Lewina - ul. Wielki Rynek.

Zabytki Nowogródka:

Mając za sobą bogatą historię, Nowogródek posiada również wiele pamiątek historycznych, z których najstarszą jest zamek i góra Mendoga. Zamek pochodzi z wieku XIII. W dawnych czasach była w nim siedziba kniaziów ruskich, następnie książąt litewskich. 

Przy ulicy 3-go Maja znajduje się stary dworek doktora Szymanowskiego, na miejscu którego stał niegdyś klasztor bonifratrów pochodzący z XVII wieku.

Przy tejże ulicy 3-go Maja wznosi się ładna świątynia w stylu barokowym.  Fara, ongiś kościół parafialny, z którą łączy się wiele wspomnień historycznych. Podanie głosi, że na jej miejscu za dawnych czasów stała świątynia Perkuna i znajdował się święty gaj pogański.

W wybudowanym w roku 1702 przy ulicy Korelickiej gmachu, w którym znajdował się kościół wraz z kolegium jezuitów, obecnie mieszczą się gimnazjum im. Adama Mickiewicza i Zarząd miasta. (...)

Na miejscu teatru miejskiego stał przed kilkuset laty wielki kościół S.S. Dominikanek, obok zaś (obecne starostwo) był klasztor, zamknięty swego czasu przez Rosjan i zamieniony na koszary. (...)

Przy ulicy Bazyliańskiej wznosi się cerkiew w stylu gotyckim pod wezwaniem Borysa i Gleba, w której w wieku XVII mieścił się zakon bazylianów i bazylianek. Godne obejrzenia są w niej wmurowane w ściany tablice osób pochowanych w podziemiach. Przez jakiś czas cerkiew ta była unicka.

Przy ul. Piłsudskiego stoi meczet tatarski wzniesiony w roku 1854. Przy końcu ul. Tatarskiej leży cmentarz tatarski z nagrobkami z XV wieku.

Gotycka synagoga żydowska, dawniej karaimska kenessa, znajduje się przy ulicy Kościelnej.

Z pozostałych zabytków godne są uwagi: były pałac Radziwiłłów na rogu ul. Słonimskiej i Rynku oraz na tymże Rynku mieszczące się hale i kramy.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe