Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Przewodnik po województwie tarnopolskiem: Podhajce

Przewodnik po województwie tarnopolskiem z mapą, Tarnopol 1928, s. 60-62.

Przewodnik po województwie tarnopolskiem: Podhajce
Rynek w Podhajcach, przed 1939, zbiory Biblioteki Narodowej - www.polona.pl

Podhajce, miasto powiatowe, mieszkańców 6.049. Stacja kolejowa w odległości 2 km od miasta, dorożki w cenie 1 zł 50 gr. Z Podhajec do Brzeżan kursuje autobus. Hotele: Grossa, pokój 3-4 zł. Restauracje: Ziemiańska, Kamińskiego i Bruńca, obiady do 2 zł. Urzędy państwowe i samorządowe: Starostwo, Sąd powiatowy, Urzędy skarbowe, Urząd pocztowo-telegraficzny, Inspektorat szkolny, Powiatowa Komenda P. P., Wydział Powiatowy. Zakłady naukowe: Prywatne Gimnazjum. Instytucje ekonomiczne i finansowe: Składnica Kółek rolniczych, Towarzystwo Rolnik, Kooperatywa Sojuz, Kasa rolnicza. Organizacje sportowe i społeczne:  Towarzystwo Sokół, Związek strzelecki, miejscowy Oddział Wojewódzkiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Podhajce, położone nad rzeką Koropiec, która tu tworzy wielki staw, należały dawniej do znaczniejszych miast. W roku 1675 zniszczył je doszczętnie Ibrahim Szyszman - pasza w czasie nieudałej wyprawy na Lwów.

W mieście posiadającem niegdyś 5 świątyń zasługuje na uwagę kościół parafialny zbudowany w roku 1634, wykazujący mimo licznych przeróbek, jakie wskutek pożarów musiano dokonać, pierwotny swój styl gotycki. Wieża frontowa została z końcem XVIII wieku znacznie zniszczona. W kościele pochowany Stanisław Rewera Potocki.

Z dawnego zamku Czartoryskich pozostały fundamenty i część baszty wśród budynków obecnego browaru.

Cerkiew fundowana przez Annę z Mohyłów Potocką, została zbudowana z końcem XVII wieku. Podobna do niej bożnica miała być pierwotnie kościołem ormiańskim, w tym samym czasie i zapewne przez tych samych architektów wzniesionym. Na jej wewnętrznych ścianach jeszcze dzisiaj są widoczne ślady malowideł kościelnych,a drzwi obecnie zamurowane prowadza na chór.

Na cmentarzu żydowskim stare nagrobki, sięgające jeszcze początków XV stulecia.

Do budowli pamiątkowych należy dom, dawna własność Czartoryskich, w której mieszkał dłuższy czas genialny nasz muzyk Chopin.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe