Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Przewodnik po Żołudku

Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno 1909, s. 213-214.

Domy żydowskie w Żołudku
Domy żydowskie w Żołudku, 2012, fot. Natalja Filina

Żołudek, dwór i miasteczko w powiecie lidzkim, rzeka Żołudka. Niegdyś własność skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W roku 1506  zniszczony od Tatarów. W roku 1516  król Zygmunt I zastawia Żołudek z włością, miastem i dochodami księciu Bazylemu Połubińskiemu, a w roku 1535 nadaje zbiegowi z Moskwy księciu Iwanowi Lackiemu pierw jako dzierżawę, a w roku 1552 jako lenno. W XVII wieku własność Sapiehów, po których około roku 1680 przechodzi do Frąckiewiczów Radzimińskich. W XVIII wieku należy do Tyzenhauzów. Kościół tutejszy parafjalny od początku wieku XV istniejący eryguje król Kazimierz w roku 1480, a po spaleniu go przez Tatarów - król Zygmunt I, który w roku 1529 w sobotę przed św. Jerzym fundusz dla kościoła wyznacza i dawniejszy potwierdza. W roku 1702 kościół ten z przyczyny w nim dokonanego zabójstwa Kaczanowskiego od Krzysztofa Zawiszy na niejaki czas zamknięty. Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński z małżonką Anną ur. Naruszewiczówną w roku 1680 fundują w miasteczku kościół i klasztor OO. Karmelitów co konfirmuje konstytucja roku 1685. W roku 1706  w klasztorze tym przebywał król szwedzki Karol XII w oczekiwaniu przejścia przez Niemen pod Orlą. W roku 1832 klasztor skasowany. W roku 1835 na tym miejscu hrabina Hermancya Uruska kościół nowy murowany wznosi. W kościele dawniejszym był grób Antoniego Tyzenhauza podskarbiego czasów Stanisława Augusta, właściciela Żołudka. Dokąd się dzisiaj podział - nie wiadomo. Dobra Żołudek dziś stanowią własność księżnej Sapieżyny ur. hr. Uruskiej. W miasteczku zarząd mieszczański i włościański, sędzia pokoju, poczta, telegraf, synagoga żydowska, szkoła ludowa, ochotnicza straż ogniowa. Mieszkańców w roku 1897 - 1,860, sklepów 52. Dziś mieszkańców 1,969. Słynny jarmark na konie w dzień Zesłania Ducha Świętego. Targi co poniedziałek. Od roku 1980 Towarzystwo kredytu drobnego.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe