Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Przysięga

Przysięga, Josel Kohn, tłum. Ewa Wroczyńska,  fragment Pinkas Krynki, red. Dov Rabin, Jerozolima 1970, s. 70-71, [w:] "Tutaj. W Krynakch i Okolicy", nr 3(13), marzec 2002, s. 13-14.

Przysięga

Nagle oczy robotników się otworzyły i ujrzeli oni drogę poprawy swojego strasznego położenia. Szczególny wpływ na to środowisko miały pieśni pracy. Młodzież z całym zapałem przystąpiła do ruchu rewolucyjnego. W Krynkach zagotowało się jak w kotle. Wszyscy potajemnie się naradzali, szeptali między sobą. Spacerowali parami, kierując się różnymi zaułkami do jednego miejsca w lesie, gdzie słuchali przemówień i śpiewali robotnicze pieśni.

            W końcu szybko przystąpiono do czynów. W lesie oddalonym o 5-6 kilometrów od miasteczka odbyła się wielka „schodka” (schadzka, zebranie), na której agitatorzy postanowili doprowadzić do zawarcia „przymierza”, aby zjednoczyć robotników i zobowiązać ich do zachowania przed fabrykantami tajemnicy o przygotowaniach do działalności. Uczestnicy zebrania usiedli w półkolu. Nagle, z ukrytego w ciemnościach kąta, dał się słyszeć tajemniczy głos, który ze wzruszeniem opowiadał o ciężkim życiu i pracy robotników garbarskich. W sercach słuchaczy narastało wzburzenie. Kiedy wzruszenie doszło do zenitu, głos umilkł. Teraz poproszono zebranych, aby wstali i utworzyli koło. Zaczął padać deszcz, ale nikt nie ruszył się z miejsca. I znowu rozległ się ów tajemniczy głos, zadając obecnym szczegółowe pytania, takie jak: czy potwierdzają słuszność jego wywodu, czy są gotowi zachowywać jedność i strzec przed pracodawcami tajemnicy o wszystkim, co się tu mówi i postanawia? Zebrani odpowiedzieli razemgłośno i zdecydowanie: jesteśmy gotowi!, po czym zostali wezwani do złożenia przysięgi. Teraz pojawił się odpowiednio wybrany chłopak i trzymając w ręku parę tefilin i Biblię, podniósł je do góry. Zebrani powtarzali słowa przysięgi wypowiadane przez tajemniczy głos, że będą zachowywać jedność i strzec tajemnicy o tym co się mówi i słyszy na zebraniach. Na koniec wszyscy wzięli się za ręce i zaśpiewali rewolucyjną pieśń przymierza.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe