Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Różana - przewodnik

biał. Ружаны, jid. ראָזשענוי

Różana - przewodnik

Rezydencja Sapiehów


Pierwsza pisana wzmianka o Różanie (Rażany) pochodzi z 1490 r. Po przejściu w 1598 r. we własność magnackiego rodu Sapiehów Różana stała się ich główną rezydencją. Pod koniec XVI w. kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Lew Sapieha wybudował na wysokim wzgórzu zamek, który był często odwiedzany przez koronowane głowy, np. Władysław IV Waza u Kazimierza Lwa Sapiehy „[…] ugaszczany w niewypowiedzianym luksusie przez marszałka, spędził 9 dni”. Oprócz tego został hojnie obdarzony przez szczodrego gospodarza, otrzymał: „[…] belgijski dywan o wartości 10 000, dla królowej pierścień, kupiony za 16 000 i futro z sobola, nabyte za 3000 w Moskwie […]”. Dzięki staraniom Sapiehów w 1637 r. Różanie nadano magdeburskie prawo miejskie oraz własny herb. Zamek w Różanie, przebudowany wg projektu Johanna Samuela Beckera w latach 1784–1786, był wspaniałym zespołem pałacowo-parkowym, który nazywano Poleskim lub Białoruskim Wersalem. Jednak majątek stanął na granicy bankructwa, co zmusiło Aleksandra Sapiehę do oddania pałacu w dzierżawę żydowskiemu przedsiębiorcy Mordechajowi Pinesowi.

Julian Ursyn Niemcewicz wspomina: „W Różanie, w majątku księcia przy hetmanie Pocieju, słynnym pijaku, zobaczyłem inną przy nim »bibliotekę« kubków […]. Były to kubki mieszczące w sobie dwa i więcej butelek, które miały różne formy: kijów, pistoletów, niedźwiedzi. Szkoda! Z tych najbardziej niezmierzonych naczyń przepili ojcowie i dziadowie dobro, szczęście, niepodległość i jednolitość Polski. Spoczęli w pokoju, a my i potomkowie nasi za ich lenistwo i bezczynność musimy cierpieć”.
Od 1786 r. do pocz. XX w. w pałacu znajdowała się fabryka tkanin jedwabnych, aksamitu i sukna.

Żydzi z Różany


Pierwsza wzmianka o Żydach z Różany głosi, że zgodnie z postanowieniem Waadu Litewskiego w 1623 r. Różana weszła w skład brzeskiego okręgu kahalnego. Od 1662 r. wspólnota w Różanie otrzymała status samodzielnego kahału. Żydzi mieszkający w Różanie bardzo ucierpieli w czasie wojny północnej (1700–1721) pomiędzy Rosją i Szwecją. Mimo to, wspólnotę uznawano za bogatą i w 1721 r. płaciła 1100 zł podatku od liczby mieszkańców (tyle, ile zbierano we wspólnocie w Wilnie). W rzeczywistości sytuacja Żydów pogarszała się i wyjeżdżali oni z Różany. W 1766 r. w skład wspólnoty wchodziło 326 osób, z czego w Różanie przebywały 154 osoby.

W wyniku III rozbioru Rzeczypospolitej Różana znalazła się na terytorium Rosji. W 1847 r. w Różanie żyło 1467 Żydów, a w 1897 r. – 3599 (71,7% mieszkańców). Po otwarciu w Różanie w 1. poł. XIX w. sześciu tekstylnych fabryk i kilku przędzalni zaczęło w nich pracować wielu Żydów z miasta i okolic. W 1810 r. fabrykę sukna otworzyli Icko Lejbowicz, Berko Mejerowicz i Gerszko Jankielewicz. W 1829 r. do Żydów należały trzy fabryki sukna. Niektóre rodziny żydowskie na arendowanych ziemiach zajmowały się uprawą warzyw i sadownictwem. W 1850 r. obok Różany powstały dwie wioski rolnicze (ludzie pochodzący stamtąd w 1884 r. założyli w ówczesnej Palestynie wioskę Ekron, obecnie Mazkeret Batya). W 1875 r. w Różanie miał miejsce pożar, w wyniku którego spłonęło prawie całe miasteczko, ogień zniszczył żydowskie domy modlitewne i synagogę.

Kompleks synagogalny


W Różanie przy ul. Jakuba Kołasa 6 zachował się budynek dawnej synagogi, zbudowany prawdopodobnie pod koniec XVIII w. wg projektu Samuela Beckera, nadwornego architekta Sapiehów. Murowana, dwukondygnacyjna budowla z główną salą modlitewną na planie kwadratu była użytkowana do 1940 r., kiedy to została zamknięta przez władze radzieckie. Budynek obecnie nie jest użytkowany i znajduje się w stanie ruiny. Wewnątrz zachowała się murowana bima. Obok synagogi stoi budynek dawnej jesziwy, która działała od lat 40. XIX w. W latach 1855–1888 rabinem w Różanie był Mordechaj Jaffe (1820–1891) – jeden z pionierów pierwszej aliji w 1888 r.

Nowoczesność


W 2. poł. XIX w. w Różanie działał szpital żydowski. W 1883 r. założono organizację dobroczynną Linas ha-Cedek, działała Talmud-Tora, gdzie uczyło się ok. 300 uczniów. W Różanie została utworzona, jako jedna z pierwszych w Rosji, organizacja syjonistyczna Chowewej Syjon (hebr. Miłośnicy Syjonu), której przedstawiciele brali udział w zjeździe w Katowicach w 1884 r. W 1904 r. powstała żydowska organizacja samoobrony, pilnująca, by w Różanie nie dochodziło do pogromów. W latach 1905–1907 aktywizowały się w miasteczku partie polityczne.

W okresie międzywojennym stopniowa malała liczba żydowskich mieszkańców miasta: w 1921 r. mieszkało tutaj 3718 Żydów, w 1939 r. – 3500. W tych latach społeczność różańska starała się podtrzymywać żydowską edukację i kulturę; w mieście działała średnia szkoła Tarbut z wykładowym hebrajskim, średnia szkoła z wykładowym jidysz, prywatna szkoła podstawowa, kółko teatralne. Wspólnota religijna utrzymywała też dom starców.

Pines Jechiel Michl (1843, Różana – 1913, Jaffa) – działacz religijno-syjonistyczny, pisarz i pedagog. Opowiadał się za wprowadzeniem zmian w żydowskim życiu z wyłączeniem aspektu religijnego. Przez jakiś czas był jednym z wykładowców jesziwy w Różanie. W 1878 r., przyjechawszy w charakterze przedstawiciela londyńskiej fundacji M. Montefiore do Jerozolimy, zajmował się badaniem problemów Palestyny. Był jednym z założycieli stowarzyszenia Tchijat Izrael (hebr. Odrodzenie Izraela), dążącego do uczynienia języka hebrajskiego językiem potocznym, a także kuratorem organizacji dobroczynnych aszkenazyjskiej ludności żydowskiej w Erec Israel. Prace Pinesa były wydane w 3 tomach w latach 1934–1939. Na jego cześć nazwano w Izraelu miejscowość – Kefar Pines.

Oskarżenia o mord rytualny


W słowniku encyklopedycznym Jewrejskaja encyklopedia (ros. Encyklopedia żydowska) Brockhausa i Efrona (1908–1913) opisano historię fałszywego oskarżenia o mord rytualny, która wydarzyła się w Różanie:

Pisarze

Wśród potomków różańskich Żydów zamordowanych podczas procesu o mord rytualny znalazł się też Meir Kryński (1863–1916), założyciel pierwszego ilustrowanego czasopisma o literaturze i sztuce wydawanego w języku jidysz „Roman Cajtung” (jid. Gazeta Opowieści, 1906–1907), jeden z współtwórców folkistowskiego dziennika „Der Moment” (jid. Chwila), nauczyciel i autor podręczników, pisanych zarówno w języku hebrajskim, jak i w jidysz. Pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Z Różany wywodzą się także Aharon Libuszycki (1874–1942), poeta i tłumacz języka hebrajskiego oraz Zelig Szer (Szereszewski) (1888–1971), pisarz, autor wielu książek i pamiętników w języku jidysz. Szer studiował w jesziwach Różany i Słonima, a także uczył się fachu tkackiego w Wilnie. Był aktywnym członkiem socjalistycznego ruchu syjonistycznego. Po emigracji w 1909 r. do USA zaczął publikować artykuły i opowiadania w amerykańskich gazetach i czasopismach. Podczas I wojny światowej Zelig służył w szeregach amerykańskiej armii i walczył na francuskim froncie, gdzie został ranny. Kiedy wrócił do Nowego Jorku, jego opowiadania, zarówno te o tematyce wojennej, jak i inne, zaczęły pojawiać się w amerykańskich żydowskich czasopismach „Forverts”, „Di Tag” i innych, a sam autor został jednym z redaktorów gazety „Di Cajt”. Podobną drogę życiową przeszedł Melech Epstein (1889–1979), historyk, dziennikarz gazet „Forverts” (jid. Naprzód), „Di Tag” (jid. Dzień) oraz „Morgn Frajhajt” (jid. Jutro Wolność), działacz związków zawodowych, partii socjalistycznych i Partii Komunistycznej USA, z której wystąpił w sierpniu 1939 r. po ujawnieniu porozumienia ZSRR z nazistowskimi Niemcami. Dwadzieścia lat później opisał swoje doświadczenia z partią komunistyczną w książce The Jew and communism. The story of early Communist victories and ultimate defeats in the Jewish community, U.S.A., 1919–1941 (ang. Żyd i komunizm. Historia początkowych komunistycznych zwycięstw i ostatecznych porażek w społeczności żydowskiej, USA, 1919–1941, 1959).

Cmentarz żydowski


Prz ul. Krasnoarmiejskiej znajduje się cmentarz żydowski, na którym zachowało się ponad 200 macew. Najstarsze z nich pochodzą z XVII w.

Icchak Szamir (Jaziernicki) (1915–2012) – polityk izraelski, dwukrotnie zajmujący stanowisko premiera Izraela. Emigrował z Różany do Palestyny w 1935 r. W swoim aktywnym życiu politycznym piastował szereg odpowiedzialnych stanowisk: w Mosadzie (Izraelskiej Służbie Wywiadu), w Herucie (partii politycznej, której priorytetem było utworzenie państwa żydowskiego na całym historycznym terytorium Izraela), w Knesecie. W 2001 r. działalność Szamira odznaczono Państwową Nagrodą Izraela.

II wojna światowa i Zagłada

Po wybuchu II wojny światowej Różana została zajęta przez Armię Czerwoną. Liczba ludności żydowskiej w Różanie wzrosła dzięki kilku tysiącom uchodźców z terenów okupowanych przez III Rzeszę. Większość z nich została zesłana na centralne obszary Związku Radzieckiego, ale część z nich została w Różanie. Z początkiem okupacji Różany przez nazistów (w lipcu 1941 r.) na różańskich Żydów nałożono kontrybucję i obowiązek prac przymusowych, wprowadzono wiele ograniczeń, nakazano nosić na prawym rękawie opaski ze słowem „Jude”. Utworzone przez okupantów getto istniało krótko. Już 2 listopada 1941 r. jego więźniowie zostali deportowani do obozu śmierci w Treblince. Całe centrum Różany, gdzie znajdowało się getto, zostało spalone.

W 1965 r. w Różanie wzniesiono obelisk upamiętniający ofiary okupacji niemieckiej, jednak zgodnie z ówczesną praktyką na pomniku napisano o „obywatelach radzieckich”, nie wyjaśniając, że większość zamordowanych wówczas mieszkańców Różany było Żydami.

Ślady obecności


W Różanie zachowało się wiele domów budowanych przed wojną przez żydowskich mieszkańców miasteczka, jest wśród nich m.in. dawna apteka. O różańskich Żydach opowiada także fragment ekspozycji muzealnej znajdującej się w częściowo odrestaurowanym zamku.

Warto zobaczyć

  • Kompleks synagogalny (XVIII–XIX w.), dawna synagoga i jesziwa, ul. J. Kołasa 6
  • Cmentarz żydowski (XVII w.)
  • Zamek, dawna rezydencja rodu Sapiehów (XVI w.), ul. Pianierskaja
  • Kościół św. Trójcy (1617), ul. Czerwonoarmiejska
  • Cerkiew św. św. Piotra i Pawła (1675), pl. 17 Września 2
  • Dawny klasztor bazylianów (1788)
  • Kościół św. Kazimierza (1792)
  • Dawny zajazd (2. poł. XVIII w.), ul. Czerwonoarmiejska

Okolice

Łysków (20 km): ruiny synagogi (pocz. XX w.); cmentarz żydowski z ok. 150 macewami; cerkiew Narodzenia MB (1933); dawny klasztor misjonarzy (1763–1785); grób Franciszka Karpińskiego; kościół św. Trójcy

Kosów Poleski (26 km): Pałac Pusłowskich (1838); cerkiew św. Antoniego (XVIII w.); kościół Przenajświętszej Trójcy (1878); cmentarz żydowski; dwór, w którym urodził się T. Kościuszko w Mereczowszczyźnie

Izabelin (38 km): dawna murowana synagoga (XVIII w.); drewniany dom rabina (pocz. XX w.); kościół św. św. Piotra i Pawła (1778); nagrobki związane z historią litewskiego kalwinizmu: Agaty Kurnatowskiej z Kisznerowskich (zm. 1928) i Felicjana Kurnatowskiego (zm. 1933); cerkiew św. Michała (koniec XVIII w.); cmentarz żydowski

Iwacewicze (38 km): dwór Gołuchowskich i Jundźwiłłów (XVIII w.); pomnik na mogile ofiar II wojny światowej; tablica upamiętniająca wyznaczenie w 1830 r. punktu triangulacyjnego wchodzącego w skład Południka Struvego

Porozów (42 km): murowana synagoga, obecnie magazyn; stary i nowy kirkut; kościół św. Michała Archanioła (1825–1828); cerkiew Trójcy św. (1872); dwór w majątku Bogudzięki (XIX/XX w.); cmentarz katolicki wraz z kaplicą (1894)

Wołkowysk (49 km): cmentarz żydowski, kolekcja dokumentów i pamiątek z getta w Wołkowyskim Muzeum Wojenno-Historycznym w dworku, tzw. Domu Bagrationa; góra Zamkowa (Góry Szwedzkie) z miejscem po zamku (XIV w.); kościół św. Wacława (1841); cerkiew św. Mikołaja (1847); cmentarz powstańców styczniowych

Bronna Góra (50 km): pomnik w miejscu eksterminacji ponad 50 tys. osób, w większości Żydów

 

Opracowanie tekstu: Aleś Astrauch

Mapa

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe