Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

S. Pomer, Grób mego ojca

S. Pomer, Grób mego ojca, [w:] E. Prokop-Janiec, Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, Kraków 1996, s. 341-342.

S. Pomer, Grób mego ojca

W dalekim miasteczku podolskim na starym kirkucie,

Pod niską, zapadłą stellą jest grób twój zapomniany;

Patrz ojcze, jak twemu synowi ciężko do ciebie powrócić,

By przypaść do grobu twojego gorzkimi ustami.

 

Z daleka do ciebie idę przez wiatr i śnieżną zawieję,

A przecież nad zimnym twym grobem nie znajdę ratunku ni rady;

Ty jesteś martwym spokojem, tak jak martwą nadzieją

Jest mój niewierny, za tobą odmawiany "kadisz".

 

Leżysz spokojny i cichy, jak na śniegiem zawianym ściernisku

Wiązeczka słomy spróchniałej. I tyle mi z ciebie zostało,

Co mętnych wspomnień dzieciństwa, łez tych, które wyciska

Moja bezradna, synowska moja jałowa żałość.

 

Nic nie pozostało po tobie. Ni znaku żadnego, ni braku;

Śpisz głęboko w ziemi wiecznym snem bezsennym

I tylko wiatr zawodzi nad twoim grobem kamiennym,

I moje zmęczone serce przychodzi do ciebie płakać.

Słowa kluczowe