Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Szkolenia

Objazdowe szkolenia dla 150 przewodników turystycznych z Polski, Białorusi i Ukrainy

Szkolenia

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl objazdowych szkoleń dla przewodników turystycznych z Polski i Białorusi i Ukrainy.

W marcu, kwietniu i wrzesniu 2015 odbywały się szkolenia dotyczące dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce , Białorusi i Ukrainie.
W objazdach dedykowanych poszczególnym regionom pogranicza wzięło udział łącznie ponad 100 osób z branży turystycznej tych krajów.

Zwieńczeniem było szkolenie na szlaku transgranicznym zorganizowane we wrześniu 2015 dla ponad 50 uczestników

Zdjęcia

Polecane