Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Bełz - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bełz - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Bełz to miasto o znaczeniu rejonowym w obwodzie lwowskim, rejonie sokalskim. Jest położone nad rzekami Sołokiją i Rzeczycą będących dopływami Bugu i należących do basenu Morza Bałtyckiego. 3 kilometry od miasta przebiega granica polsko-ukraińska, odległość do Czerwonogrodu wynosi 12 km, zaś do Sokala 25 km.

Istnieje kilka wersji pochodzenia nazwy miasta. Według najbardziej rozpowszechnionej, nazwa pochodzi od starosłowiańskiego wyrazu „bełz” albo „bewz” oznaczającego błotnisty, wilgotny teren. Ten sam wyraz w gwarze bojkowskiej oznacza trudne do przejścia, błotniste miejsce. Inna hipoteza wiąże nazwę miasta ze staroruskim wyrazem „бълизь” (białe miejsce, polana wśród ciemnego lasu). Wszystkie te wersje są wystarczająco wiarygodne i odpowiadają warunkom naturalnym panującym na tym miejscu.

Czytaj więcej

Bełz - przewodnik

Bełz - przewodnik

ukr. Белз, jid. בעלז

Czytaj więcej

Księga Pamięci Bełza

Księga Pamięci Bełza

Belz; izker buch = belz; sefer zikaron [Bełz; księga pamięci], red. Josef Rubin, Belzer Landslajt-farajn in Isroel mit der hilf fun Belzer Jidn in Amerike = Irgun Jocej Belz we-ha-Sewiwa be-Izrael be-ezrat Jehudej Belz be-Amerika [Ziomkostwo Bełza w Izraelu przy pomocy Żydów z Bełza w Ameryce], Tel Awiw 1974, ss. 559, il. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia