Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Brody - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Brody - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Brody są jednym z najstarszych miast Ukrainy. Miasto jest położone w granicach Równiny Brodzkiej, przez jego część południową płynie niewielka rzeka Bołdurka (prawy dopływ Styru). Brody są usytuowane w północno-wschodniej części obwodu lwowskiego, na pograniczu Galicji i Wołynia, gdzie przebiegała granica między Austro-Węgrami a Rosją. 

 

Czytaj więcej

Brody - przewodnik

Brody - przewodnik

ukr. Броди, jid. בראָד

Czytaj więcej

Brody - międzynarodowy ośrodek handlowy

Brody - międzynarodowy ośrodek handlowy

Brody stały się ważnym centrum handlu tranzytowego między Wschodem i Zachodem; wielu kupców handlujących z zagranicą otwierało w podolskim mieście przygranicznym kantory i magazyny; jeździli stąd na targi do Lipska, Wrocławia czy Frankfurtu nad Menem, a potem znów na Kaukaz i aż do Persji.

Czytaj więcej

Przepadł w Brodach

Przepadł w Brodach

Galicjanie mawiali często: „przepadł w Brodach", kiedy chcieli dać do zrozumienia, że niesprzyjający los rzucił kogoś w miejsce posępne i smutne, skąd nie było powrotu; człowiek przepadał na pustkowiu bagnistej równiny.

Czytaj więcej

Księga Pamięci Brodów

Księga Pamięci Brodów

Ner Tamid: Yizkor leBrody [Wieczne światło: Pamięci Brodów], red. Organization of former Brody residents in Israel [Organizacja dawnych mieszkańców Brodów w Izraelu], 1994 (ss. 529)

Czytaj więcej

Przewodnik ilustrowany po c. k. austr. kolejach państwowych na szlakach: Krasne-Brody

Przewodnik ilustrowany po c. k. austr. kolejach państwowych na szlakach: Krasne-Brody

Brody

Oddalenie z dworca do miasta 2 km. - Powóz parokonny 1 kor., jednokonny 70 hal.

Hotele: P o d  a r c y k s i ę c i e m  R a i n e r e m, pokój bez oświetlenia i usługi 1 kor. 60 hal. do 2 kor. 40 hal. E u r o p e, 1 kor. 80 hal.

Restauracje: Na dworcu kolejowym i w wyżej wymienionych hotelach. Cukiernia w hotelu P o d  a r c y k s i ę c i e m  R a i n e r e m.

Pokoje do śniadań: Adamowicza i Macha. 

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia