Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Czortków - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Czortków - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Czortków jest położony nad brzegiem rzeki Seret na południowym Podolu. 

Istnieją różne wersje pochodzenia nazwy miasta: od nazwiska magnata Czartkowskiego, od nazwy uroczyska Czarna Dolina itp. Istnieje również hipoteza wywodząca nazwę miasta od szuwaru. W okolicy Czortkowa występuje roślinność bagienna, w tym różne gatunki szuwaru, którego nazwa w lokalnych gwarach zachowała archaiczne brzmienie: „czeret”. To właśnie dlatego niektórzy badacze wywodzą nazwę miasta od nazwy szuwaru, która istniała w języku mieszkającego tu we wczesnym średniowieczu wschodniosłowiańskiego plemienia Dulebów.

Czytaj więcej

Czortków - przewodnik

Czortków - przewodnik

ukr. Чортків, jid. טשאָרטקעוו

Czytaj więcej

Księga Pamięci Czortkowa

Księga Pamięci Czortkowa

Sefer izkor le-hanecachat kedoszej kehilat Czortkow = Memorial book of Czortkow [Księga pamięci dla wiecznienia męczenników gminy Czortków], red. Jeszaja Austridan, Irgun Jocej Czortkow be-Israel [Ziomkostwo Czortkowa w Izraelu], Hajfa - Tel Awiw 1967, ss. 435, 36, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang., pol.)

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia