Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Indura - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Indura - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Індура, Индура, Indura, Amdur.

Wieś Indura grodzieńskiego rejonu, obwodu grodzieńskiego przekształcona w agromiasteczko w 2007. Znajduje się w odległości 25 km na południe od Grodna, przy trasie Grodno – Wielka Brzostowica. Na terytorium rejonu grodzieńskiego przepływa rzeka Indurka - lewy dopływ Swisłoczy (bas. Niemna), długość 20 km. Zaludnienie na 2006 r. wynosiło 1525 osób.

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia