Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Izbica - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Izbica - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Izbica – osada i siedziba gminy, obejmującej także wieś Tarnogóra. Położona 60 km na płd-wsch. od Lublina, na Wyżynie Lubelskiej, w dolinie rzeki Wieprz, w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Liczy obecnie około 2000 mieszkańców. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 17 i jednocześnie trasa europejska E372 Warszawa-Lublin-Lwów-Kijów. Jest to dawny, XIX-wieczny trakt lwowski. Przez Izbicę przebiega też linia kolejowa Lublin-Rejowiec Fabryczny-Rawa Ruska-Lwów.

Czytaj więcej

W Izbicy wszyscy się znali. Zwracaliśmy się do siebie używając głównie przydomków. Często jedno czy dwa słowa potrafiły bezbłędnie oddać czyjeś poglądy, pozycję społeczną, pochodzenie czy cechy fizyczne. Był „Kulawy” Chaim i „Dziobaty” Jojne. Każdy wiedział, że „Zamojski piekarz” to Szulik Handwerker, pochodzący z Zamościa. Mojego ojca nazywano Leon „goj”, ponieważ był tak zwanym wolnomyślicielem — jadał trefne mięso, świninę i miał bliskie kontakty z chrześcijanami.

Życie żydowskie w przedwojennej Izbicy 

Izbica - przewodnik

Izbica - przewodnik

W Izbicy był mój pierwszy dom, tam się urodziłem. To było dziedzictwo – po żydowsku się mówi – jerysze – dom wybudował mój pradziadek i przekazywał kolejnym pokoleniom.

Tomasz Blatt – fragment Historii Mówionej ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia

Inne materiały