Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Józefów Roztoczański - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Józefów Roztoczański - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Miasto w woj. lubelskim, liczące kilka tysięcy mieszkańców, położone wśród wzgórz Roztocza Środkowego, w obniżeniu zwanym Padołem Józefowskim. Otoczony przez interesująco przyrodniczo i krajobrazowo tereny – Roztoczański Park Narodowy i dwa parki krajobrazowe – Krasnobrodzki i Puszczy Solskiej. Miasto jest lokalnym węzłem drogowym – krzyżują się tu drogi z Zamościa na południe do Woli Obszańskiej (droga nr 849), gdzie łączy się ona z drogą z Cieszanowa do Tarnogrodu (nr 863) – druga droga to trasa z Tomaszowa Lubelskiego do Majdanu Nowego (nr 853), gdzie łączy się z drogą Lublin – Przeworsk (nr 835). Odchodzi tu też lokalna droga na pd.-wsch. – do Hamerni, a dalej do Suśca. Józefów nazywany był niegdyś Józefowem Zamojskim lub Ordynackim, a dziś Józefowem Roztoczańskim – zapewne dla odróżnienia od Józefowa nad Wisłą.

 

Czytaj więcej

Józefów Roztoczański - przewodnik

Józefów Roztoczański - przewodnik

Książki drukowane w Józefowie budziły sprzeciw i państwowej cenzury, i rabinicznej. „Bardzo drażliwymi" nazwał je cenzor w liście do Zamojskiego. Nic dziwnego, skoro Szaja Waks publikował dzieła tak obrazoburcze, jak niecierpliwego radzyńskiego rabina o błękicie nitek.

Hanna Krall, Błękit, [w:] Tam już nie ma żadnej rzeki, Kraków 2001.

Czytaj więcej

Księga Pamięci Józefowa

Księga Pamięci Józefowa

Sefer zikaron li-kehilat Jozefof we-li-kedoszejha = Sejfer Jozefof (Ordinacki-Bilgorajski) [Księga pamięci gminy Józefów Biłgorajski i jej męczenników], red. Azriel Omer-Lemer i Dawid Sztokfisz, irgunim szel Jocej Jozefof be-Izrael u-wa-Ara [Ziomkostwo Józefowa Biłgorajskiego w Izraelu i USA], Tel Awiw 1974/1975, ss. 462, il. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia

Wideo