Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Szlak żydowski w Knyszynie

Szlak żydowski w Knyszynie

„Dzielnica" żydowska

Od 1672 r. w Knyszynie, jak w wielu miastach królewskich tamtego okresu, obowiązywała zasada de non tolerandis Judaeis. Nadany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przywilej oznaczał, że Żydzi nie mogli osiedlać się na terenach miejskich. Zakaz nie obejmował jednak gruntów wyjętych spod władzy ratusza, czyli np. królewskich. Jednocześnie Żydom nie zakazywano handlować w mieście towarami małych wartości. Te okoliczności sprawiły, że społeczność starozakonnych w Knyszynie powiększała się. Swoją małą dzielnicę stworzyli na terenach, które w XVI w. należały do ogrodników dworskich - pomiędzy dzisiejszą ul. Tykocką a Starodworną. Na początku XVIII w., gdy zaczęła  funkcjonować samodzielna gmina, to właśnie tam wybudowano pierwszą synagogę. Wokół niej powstało centrum religijne kahału z mykwą, chederem i domem rabina. Ulica wzdłuż szulhofu niegdyś nosiła nazwę Bożniczej, a w dwudzestoleciu międzywojennym Berka Joselewicza - żydowskiego bohatera insurekcji kościuszkowskiej.

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia