Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Kowel - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kowel - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Kowel jest położony na obu brzegach rzeki Turii płynącej z południa na północ i będącej dopływem Prypeci. W południowej części miasta znajduje się zapora i sztuczny zbiornik wodny. Od północy Kowel otaczają łąki i bagna, a od południa przylegają do niego piaskowce i lasy. Dzisiejszy Kowel jest największym miastem pod względem powierzchni i drugim pod względem liczby mieszkańców w obwodzie wołyńskim.

Czytaj więcej

Kowel - przewodnik

Kowel - przewodnik

ukr. Ковель, jid. קאָוולע

Czytaj więcej

Księga Pamięci Kowla

Księga Pamięci Kowla

Kowel; sefer edut we-zikaron le-kehilatenu sze-ala alejha ha-koret  [Kowel; księga wspomnień i pamięci naszej gminy, której już nie ma], red. Eliezer Leoni-Coperfin,  Irgun Jocej Kowel be-Israel, Tel Awiw 1959, ss. 539, il., portr. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Życie teatralne w Kowlu

Życie teatralne w Kowlu

W Kowlu, podobnie jak na wszystkich terenach znajdujących się pod panowaniem carskim, aż do pierwszej wojny światowej przedstawienia teatralne po żydowsku (w języku jidysz) były surowo zabronione. Rzadko występowały tu zespoły z Warszawy, Wilna czy innych miejsc. Zespoły te starały się przechytrzyć władze i ominąć prawo.

Czytaj więcej

Kowel to żydowskie miasto z peryferiami. Na nich mieszkali Ukraińcy i Polacy, którzy tworzyli odrębne miasto. Kowel dzielił się na trzy kwartały. Stare miasto, po jednej stronie rzeki, nazywało się Zand, piasek, bo na gruncie piaszczystym było budowane. W części nowej, po drugiej stronie Turii, był Kowel, gdzie mieszkali Polacy zatrudnieni głównie w firmie kolejowej Depo, oni remontowali wagony i lokomotywy...

Michał Friedman opowiada o rodzinie, o Pesach, chasydach turzyskich i o Kowlu, mieście rodzinnym 

Jidisze Chochmes

Jidisze Chochmes

Rabin Jechiel Wogszul miał zwyczaj mawiać na początku szabatu: „Teraz jestem szczęśliwy ze swego udziału w życiu. Nie wolno mi trzymać i liczyć pieniędzy, jestem więc równy wszystkim bogaczom (...).

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia